Nyheter

Piteåutbildning ska öka kompetensen för ventilationsoptimering – kan spara 11 miljoner ton CO2

Norra Sverige går i bräschen för den gröna omställningen. För att ro klimatmålen i hamn krävs en injektion av kompetenta medarbetare som med teknikens hjälp förbättrar och effektiviserar vårt resursanvändande. Ett viktigt yrke är ventilationsingenjör, där en stor del av kompetensen handlar om energieffektivisering. För att möta näringslivets stora efterfrågan på yrket startar utbildnings-, matchnings-, och bemanningsaktören Lernia till hösten en yrkeshögskoleutbildning för att utbilda fler ventilationsingenjörer med bas i Piteå.

Ventilationsoptimering kan resultera i att 11 miljoner ton koldioxid sparas på EU-nivå, vilket motsvarar energianvändningen i åtta miljoner hem, visar en rapport från Svensk Ventilation.

Samtidigt råder det brist på yrkeskunniga personer, något som är särskilt allvarligt i nordligaste Sverige som står inför en massiv byggboom. Grannkommunen Skellefteå räknar exempelvis med att gå från dagens 74 000 invånare till 100 000 till 2040. För varje nytt hus krävs kompetenta ventilationsingenjörer för att skapa energieffektiv luftkvalitet. Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen PV-företagen har två av tre av deras medlemsföretag behov av att rekrytera ventilationsingenjörer. Med start i höst erbjuder därför Lernia yrkeshögskoleutbildningen ventilationsingenjöri Piteå.

 – Miljövänliga företagssatsningar har resulterat i ökad efterfrågan på ny kompetens inom flera branscher, ventilationsteknik är en av dem. Den som går utbildningen får möjligheten att vara med och förbättra framtidens ventilationssystem och minska utsläppen av växthusgaser, säger Ulla Gustafsson verksamhetschef på Lernia Yrkeshögskola.

Bland Sveriges miljömål kan man se att energieffektivisering och klimatsmarta lösningar står högt på dagordningen. Även Piteå har ambitiösa mål – man ska sträva efter en hållbar energianvändning samt bli en fossiloberoende kommun. Den här omställningen skapar efterfrågan på ny yrkeskunskap, till exempel ventilationsingenjör som bidrar till dessa mål då yrket är direkt riktat mot energieffektivisering.

Den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen ger studenterna kompetenser inom bland annat ventilationsteknik, energioptimering och energieffektivitet med miljöhänsyn. Utbildningen har en tydlig koppling till specifika yrkesroller då den är skräddarsydd efter den kompetens som marknaden efterfrågar.

 – Det roligaste är att analysera ritningar och träffa folk. Jag kan verkligen rekommendera utbildningen. Att den går på distans är ett klart plus, så man hinner med fler saker i vardagen, säger Louise Sommansson som läser andra terminen på utbildningen.

Ansökan till ventilationsingenjör är öppen till den 15 maj.