Nyheter

SKB fortsätter att investera för ett hållbart byggande och fastighetsbestånd

I en tid då många företag sätter sin utveckling på paus fortsätter Stockholms Kooperativa Bostadsförening att utveckla både sitt fastighetsbestånd och sitt hållbarhetsarbete. Stora och små lösningar bidrar, SKB har bland annat påbörjat arbetet med cykelpooler och för andra gången beviljats lån av Europeiska Investeringsbanken för fortsatt hållbart byggande.

SKB arbetar aktivt för att stora och små lösningar ska göra vardagen för medlemmarna, beståndet och verksamheten mer hållbart. I SKB:s digitala medlemspanel 2022 svarade 68 procent att de anser att det är mycket, eller ganska viktigt, med delningsekonomi i kvarteret. Delningsekonomi som kan innebära exempelvis återbruksrum, verktyg och bilpool. Medlemmarna ser gärna att det ska bidra till en minskad miljöpåverkan och minskade kostnader för alla.

– Vi har under året, förutom att vi har utökat antalet platser för vår bilpool, utvecklat möjligheten till cykelpool. Vi har snart tre cykelpooler på̊ plats, med olika upplägg och olika typer av cyklar. Baserat på resultatet av detta pilotprojekt kommer en mer långsiktig strategi att tas fram, för vi ska och vill möta våra medlemmar i detta. Vi tror på att främja delningsekonomi, säger Annika Ekengren, hållbarhetsansvarig på SKB.

Parallellt har projektet Grönt boende och rollen hållbarhetsambassadör i kvarte­ren utvecklats. SKB har nu ambassadörer i 17 kvarter som bland annat arrangerar aktiviteter, men även agerar kanal för hållbarhetsinitiativ mellan föreningen och medlemmarna. Under 2022 var det främst med fokus på biologisk mångfald. Under 2023 har vi fokus på att tillsammans spara energi, exempelvis genom beteendeförändringar.

Evighetsförvaltare med ett grönt perspektiv

SKB har som mål att upplåningen ska vara 100 procent grön/hållbar senast 2024. Vid slutet av 2022 var 71 procent av lånen klassificerade som gröna och hållbara genom exempelvis gröna obligationer, företagscertifikat och banklån. Exempel på det är den finansiering från Europeiska Investeringsbanken (EIB) SKB beviljades under 2022 för att bygga nya lågener­gihus. Lånet på 800 miljoner kronor ska finansiera energieffektiva bostadsfastigheter i två nyproduktionsprojekt.

– Vi har haft det hållbara perspektivet väl förankrat i organisationen sedan vi grundades för över 100 år sedan. Det måste vi, som evighetsförvaltare, ha för att kunna fortsätta vara en framgångsrik förening. Vi har så länge vi funnits haft en sund ekonomi, tagit ett grönt ansvar och strävar ständigt efter att vara en ansvarsfull samhällsbyggare. Tre pelare som bygger en hållbar framtid för oss alla, säger Ingrid Gyllfors, vd på SKB.