Nyheter

Här sker världens gröna industriella revolution

Text: Mikael Hedlund

Norra Sverige har fått en ledande position i klimatomställningen i världen genom flera stora investeringar inom den tunga industrin. Norrland är på väg mot en ny gyllene industriepok om allt går vägen. Investeringar på över 1100 miljarder kronor och runt 25 000 nyanställningar ska få Norrland att växa.

I kommande nummer av Svensk Byggtidning tittar vi grundligt på förutsättningarna.

Med företag som Northvolts batterifabrik, Hybrit, H2 Green Steel, SSAB:s fossilfria ståltillverkning och LKABs fynd av sällsynta jordartsmetaller, behövs inte bara stora mängder förnybar energi utan också kompetent arbetskraft, ingenjörer, processoperatörer, IT-tekniker och produktionstekniker. Inom tillverkning av batterier för fordonsflottan och lagring av energi, är det bråttom. Här hämtas kompetensen i skrivande stund framför allt från Sydostasien, Kina, Japan och Sydkorea.

Men för att klara att ta ledartröjan krävs nödvändiga investeringar i bostadsbyggande och infrastruktur i Norrland. Pågående industrialisering och utveckling kräver mer samordnade insatser från myndigheter, regioner, kommuner och andra. Staten och Trafikverket måste steppa upp takten för fler vägar och järnvägsförbindelser. Transportkapaciteten på Malmbanan är redan i dagsläget alldeles för låg och det kommer inte bli bättre när allt fler aktörer ska trafikera den.

Det svåra är att få stat, regering och myndigheter att öka tempot. De har inte haft verktygslådan för den här typen av stora händelser när en helt ny teknik växer fram.

Foto: Contractor