Nyheter

Finja Betong integrerar beräknare för koldioxidbesparing i andra digitala verktyg

Finja Betong vill inspirera till ett mer hållbart val av byggmaterial och lanserade för ett tag sedan ett digitalt verktyg som beräknar koldioxidbesparing vid val av företagets ECO-produkter. Finja Betong går nu vidare och integrerar denna beräknare i flera av sina andra digitala verktyg såsom mängdberäknare och produktväljare.

I flera av Finja Betongs produktväljare finns det nu möjlighet att i resultatet se hur mycket koldioxid som kan sparas genom att välja en ECO-produkt i stället. De produktväljare som har kompletterats med beräkning av koldioxid är produktväljare för trädgårdsmurar, byggnader och växthus. Byte till ECO-produkt kan göras direkt i resultatlistan med produkter. I de fall en ECO-produkt redan har valts i tidigare steg, visas koldioxidbesparingen jämfört med motsvarande produkt i övriga sortimentet direkt i resultatlistan.

I flera av Finja Betongs mängdberäknare räknas nu även koldioxidbesparingen ut om produktvalet är en ECO-produkt eller en produkt som har en jämförbar ECO-produkt. De mängdberäknare som har kompletterats med beräkning av koldioxid är för murbruk, putsbruk, block samt betong för gjutning.

Alla ECO-produkter har utvecklats för att minska klimatavtrycket genom exempelvis optimering av bindemedel eller inbyggd kolsänka.

– Med vår beräknare för koldioxid blir det enklare att välja sitt klimatavtryck. Vid valet av våra ECO-produkter ser man direkt hur många kilo CO2e man sparar genom att välja dessa, säger Gull-Britt Jonasson, VD Finja Betong.

Beräknaren för koldioxidbesparing är det senaste digitala tillskottet som Finja Betong har utvecklat och som nu integreras i andra digitala verktyg. Sedan tidigare finns en välfylld verktygslåda med digitala hjälpmedel så som produktväljare och mängdberäknare, för att underlätta produktval och mängdberäkning av den murade och putsade konstruktionen.