Nyheter

Lekolar lanserar C-key – en nyckel till varje möbels cirkularitet

Cirkularitet är en målsättning som får allt större betydelse för landets skolverksamheter – och därmed är det av stor vikt för Lekolar som möbelproducent. Därför lanserar företaget nu C-key, en nyckel till varje möbels cirkularitet, som tydligt visar i vilka avseenden varje produkt är cirkulär och hjälper kunderna att göra klimatsmarta val.

Detta är Lekolars bidrag till en mer hållbar utveckling som marknadsledare inom möbler för lärmiljöer.

5 krav att eftersträva

Det finns fem cirkulära krav som Lekolars möbler bedöms utifrån. Möbelsortimentet har kartlagts utifrån dessa, och i utvecklingen av nya möbler är målsättningen alltid att uppnå så många som möjligt.

1/Ingen permanent sammanfogning av olika material
Ickepermanenta metoder har använts, så att olika material kan separeras.

2/Möjlighet till rekonditionering
Kunden kan få hjälp av tillverkare eller återförsäljare att reparera eller rekonditionera möbeln.

3/Hela produkten kan materialåtervinnas
Möbeln består endast av monomaterial som lämpar sig väl för återvinning.

4/Övervägande återvunnet/förnybart material
En övervägande del av möbeln, i viktprocent, består av återvunnet eller förnybart material.

5/Cirkulär design
Cirkularitet har varit del av produktens syfte redan i designprocessen och styrt val av konstruktion, produktion och material.

Enkel vägledning

Den tydliga C-key-märkningen av möblerna fungerar som en informativ nyckel till varje produkts cirkulära profil.

– På vår hemsida framgår vilka av de fem kriterierna varje mappad möbel i vårt sortiment lever upp till, förklarar Pierre Lennartsson, hållbarhetschef på Lekolar. På så sätt får våra kunder större transparens kring cirkularitet och kan värdera vilka krav som är viktigast för dem vid inköp.

C-key del av större helhet

Ökad cirkularitet och hållbarhet genom ansvarsfulla materialval, återbruk och återvinning är en central del i Lekolars hållbarhetspolicy och avgörande för att nå företagets miljömål.

– På Lekolar är cirkularitet inte ett framtidsbegrepp. Det är här och nu, säger Pierre Lennartsson. Med flertalet produkter som redan uppfyller och överträffar kraven är målsättningen att nå hela 80% cirkulära möbler senast 2030.

Utöver C-key ingår fler direkta åtgärder i Lekolars cirkulära handlingsplan.

– Vi har bland annat öppnat vår webbshop RE:USE som säljer retur-ex och rekonditionerade möbler, och vi deltar aktivt i WG10 på ISO-nivå, en internationell teknisk kommitté som arbetar med ramverk för att definiera cirkularitet och bedöma hur effektiva olika cirkulära initiativ är, avslutar Pierre Lennartsson.