Nyheter

Försäljningen av elbilar på AUTO1.com ökade med 50 procent under 2022

Omkring 18 000 elbilar såldes på AUTO1.com 2022. De tre största elbilsmärkena på AUTO1.com under 2022 var Toyota, Tesla och Volkswagen.  2022 hade en tredjedel av de sålda elbilarna ett pris mellan 20 000 och 35 000 euro.  De tre marknaderna med flest sålda elbilar på AUTO1.com var Nederländerna, Finland och Danmark.

AUTO1.com, Europas största grossistplattform för begagnade bilar, har analyserat sin data om handel med elbilar och genomfört sin årliga onlineundersökning bland mer än 15 000 partners. AUTO1.com noterade en årlig tillväxt på mer än 50 % i B2B-handeln med batterielektriska (BEV), plug-in-hybrider (PHEV) och hybridfordon (HEV) under 2022 och nådde upp till 18 000 sålda EV-enheter, en ökning med mer än 6 500 enheter jämfört med föregående år. De ökande siffrorna visar på trenden att EV:s successivt tar sig in på begagnatmarknaden.

Marknaden för elbilar (BEV, PHEV och HEV) fortsätter att växa. Enligt uppgifter från European Automobile Manufacturers1 Association (ACEA) hade elbilar en marknadsandel på 44 % av de nyproducerade fordonen i Europa 2022, jämfört med 38 % 2021.

– De trender vi observerar på marknaden för nya bilar överförs alltid till marknaden för begagnade bilar: dagens nya bilar är morgondagens begagnade bilar. Som den största europeiska grossistplattformen i Europa för begagnade bilar ser vi att de övergripande marknadstrenderna naturligt återspeglas på vår plattform, säger Ted Sporre, VP AUTO1 Group Nordics. Vi observerar att elbilar nu anländer i relevanta volymer på begagnatmarknaden. Via AUTO1.com får handlarna tillgång till den europeiska B2B-marknaden för begagnade bilar och kan delta i omställningen av bilindustrin. Handlare över hela Europa kan alltid lita på vårt mångsidiga utbud, inklusive en ökande andel laddningsbara begagnade bilar.

EV-komposition på AUTO1.com

År 2022 var de tre största märkena för elbilar på AUTO1.com oförändrade för andra året i rad: Toyota, Tesla och Volkswagen. De tre främsta förblev oförändrade, medan det skedde förändringar i de tio största handlade EV-märkena på AUTO1.com. Mercedes Benz gjorde ett imponerande hopp från sjunde plats 2021 till fjärde plats 2022. Renault kom in på topp 10 år 2022 och tog nionde plats, vilket ledde till att Kia pressades till tiondeplatsen. Det finns en ökad mångfald av tillverkare på EV-marknaden, men nykomlingarna återspeglas inte i AUTO1.coms topp tio ännu.

2022 var 70 % av alla BEV-, HEV- och PHEV:s som handlades på AUTO1.com mellan ett och fem år gamla. Omkring 30 % av alla elbilar som handlades hade en körsträcka på mindre än 10 000 km. Detta visar tydligt att den begagnade elbilsflottan fortfarande består av yngre bilar.

2022 hade en tredjedel av de handlade elbilarna ett pris mellan 20 000 och 35 000 euro, medan endast en femtedel av de handlade bilarna år 2021 låg i den prisklassen. Endast 15 % av alla elbilar som handlades på plattformen 2022 hade ett pris lägre än 10 000 euro. Dessa resultat visar att elbilarna på AUTO1.com var i högre priskategorier 2022 jämfört med 2021.Efterfrågan skiljer sig åt mellan olika länder

AUTO1.com köper och säljer bilar i över 30 länder i Europa. Den gränsöverskridande handeln med elbilar på AUTO1.com uppgick till nästan 80 % 2022, främst på grund av skillnader i utbud, efterfrågan och prisnivåer på olika marknader. 2022 noterade AUTO1.com den största efterfrågan på el- och hybridbilar i Nederländerna, Finland och Danmark, samma som 2021, tätt följt av Frankrike (tillväxt på 96 % jämfört med året innan) och Tyskland (tillväxt på 103 % jämfört med året innan). Portugal noterade den största ökningen av efterfrågan på elbilar år 2022 jämfört med året innan, med en ökning på 124 %.Efterfrågan på marknaderna korrelerar med tillgången på laddningsstationer i de olika länderna. Enligt ACEAs interaktiva karta är nästan 42 % av alla laddningsstationer för elfordon koncentrerade till två europeiska länder: Nederländerna och Tyskland. Dessutom ger olika stödprogram för elfordon konsumenterna en extra skjuts. Dataforce, ett marknadsundersökningsföretag, har undersökt subventioner i hela Europa och resultaten visar att Nederländerna erbjuder de högsta incitamenten, följt av Frankrike och Tyskland.Ca. 30 % av AUTO1.com:s samarbetspartners har handlat minst en elbil 2022

I januari och februari 2023 genomförde AUTO1.com en online-enkät bland mer än 15 000 av sina partnerhandlare om deras elfordon 2022 och deras förväntningar för 2023.

De viktigaste insikterna är: 

Omkring 30 % av handlarna har köpt minst en elbil 2022 (34 % 2021) och nästan 10 % har köpt minst 20 elbilar (7 % 2021).

Mer än 40 % förväntar sig att köpa minst en elbil 2023 (jämfört med 43 % 2021) och mer än 10 % av deltagarna i undersökningen förväntar sig att köpa minst 20 elbilar 2023. Detta är en något lägre förväntan än för 2022 (12 %).

70 % av återförsäljargrupperna och märkesåterförsäljarna köpte minst en EV under 2022, jämfört med endast 25 % av de oberoende återförsäljarna. Antalet av de förstnämnda som köpte minst en elbil 2022 var detsamma som 2021, men antalet av de sistnämnda var högre 2021 med 31 %. 

– Det verkar som om det finns inträdeshinder för handlare att handla med elbilar eftersom det är en ny och innovativ marknad, men när de väl har erfarenhet av elbilar fortsätter de att göra det, avslutar Ted Sporre, VP AUTO1 Group Nordics. 

Om AUTO1.com

AUTO1.com är Europas största grossistplattform för begagnade bilar. Mer än 60 000 bilhandlare i över 30 länder digitaliserar sin begagnatbilsverksamhet med hjälp av AUTO1.coms teknik och tjänster. Köparna har tillgång till ett märkesöverskridande lager med över 30 000 inspekterade begagnade bilar. Säljare, inklusive handlare, tillverkare, leasing- och hyrbilsföretag, har möjlighet att marknadsföra fordon digitalt till hela nätverket av partnerhandlare. Vårt Europaomfattande logistiknätverk med över 300 logistikpartners möjliggör snabb internationell handel till konkurrenskraftiga priser. Alla tjänster är tillgängliga för våra partners 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, utan dolda avgifter eller minimikrav för köp eller försäljning.

Ytterligare information finns på:

www.auto1.com

AUTO1.com GmbH är en del av AUTO1 Group SE, Europas ledande digitala bilplattform för köp och försäljning av begagnade bilar online. AUTO1 Group SE, med huvudkontor i Berlin, är verksamt i mer än 30 länder och uppnådde intäkter på 6,5 miljarder euro 2022.