Nyheter

Första hotellbyggnaden i Norge som får BREEAM-NOR Excellent-certifikatet

I Solheimsviken i Bergen har GC Rieber Eiendom byggt Viken Brygge. Byggnaden inrymmer hotellet Moxy Bergen och restaurang Ostra, och har vackra uteplatser som vetter mot havet. Viken Brygge är byggd med smarta energilösningar och ett mål att använda så lite energi som möjligt. Projektet fick nyligen BREEAM-NOR Excellent-certifikatet, som den första hotellbyggnaden i Norge.

GC Rieber Eiendom är en stor aktör inom fastighetsutveckling och drift och förvaltning av fastigheter i centrala Bergen. Bolaget sysslar med områdesutveckling, innovation och hållbarhet och förvaltar ett stort antal byggnader i Solheimsviken och Marineholmen, som tillsammans utgör landets ledande innovationsdistrikt. GC Rieber Eiendom ska bli klimatneutralt 2025 och har satt upp tydliga mål för hur bolaget ska bidra till ökad hållbarhet och rapporterar även om åtgärder och måluppfyllelse.

Bra energiutnyttjande

Hur man kan bidra till att minska energianvändningen och hur man bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser är särskilt viktigt för GC Rieber Eiendom. Detta påverkade det steg företaget tog 2011 när de investerade kraftigt i en separat havsvattenanläggning för att kyla sina byggnader. Havsvattenverket Marineholmen Ocean Energy drar kallt havsvatten från Byfjordens djup och har visat sig vara en mycket effektiv åtgärd. Anläggningen förser nu cirka 170 000 kvadratmeter byggnadsyta med energieffektiv, stabil och förnybar kyla. De stora energibesparingarna beror på att havsvattensystemet har en betydligt högre verkningsgrad än konventionella kylsystem.

– Normala system har en verkningsgrad på 1 till 3, vilket gör att för varje kilowatt man stoppar in får man ut tre kilowatt. Havsvattensystemet har en verkningsgrad på 1 till 30 och är därmed mycket bättre än mer traditionella kylsystem. Enkelt uttryckt har vi sparat runt 10 GWh el jämfört med mer traditionella kylsystem de senaste 10 åren, förklarar Ingunn Gjermundnes, projektledare på Viken Brygge.

Byggherren har också sparat stora investeringskostnader genom att behovet av separata kylsystem i varje byggnad inte längre är nödvändigt. Tekniken har visat sig fungera bättre än förväntat, systemet är mer effektivt och kräver lite underhåll. Därmed har företaget också sparat in driftskostnader.

– Om vi ​​baserar ett energipris på en krona per kWh så har GC Rieber Eiendom sedan 2011 sparat över tio miljoner kronor i elkostnader. Det viktigaste är dock att hyresgästerna vet att byggnaden de hyr in har den mest hållbara kyllösningen man kan få, säger Gjermundnes.

En önskan att ge något tillbaka till stadens befolkning

Projektet uppfyller ett antal av Bygg21:s kvalitetsprinciper för bra byggnader och ytor. Det är uppenbart att Viken Brygge använder energin bra och håller nere drift- och underhållskostnaderna.

Dessutom stimulerar hotellbyggnaden till kontakt, aktivitet och upplevelser. På utsidan av hotellbyggnaden finns ett kajområde som välkomnar besökare och är ett populärt avgångsområde under sommarmånaderna. Här finns servering, badmöjligheter, konstinstallationer och fantastiska vyer.

– Närheten till havet och att byggnaden ger något tillbaka till stadens befolkning har varit en viktig förutsättning i projektet. Förutom att det finns serveringsytor på havssidan utanför, så finns det även allmänna utrymmen som blivit väldigt populära hos allmänheten, säger Gjermundnes.

Med vackra omgivningar i Pudderfjorden är även kvalitetsprincipen om goda ljusförhållanden och sikt omhändertagen.

Miljövänlig hotellledning

MOXY-konceptet ägs av den största hotellkedjan i världen, hotellkedjan Marriott Bonvoy. Hotellet drivs av danska Core Hospitality, som säger att de miljöambitioner som GC Rieber har lagt som grund för projektet har varit viktiga för dem som hyresgäster:

– Byggnader använder resurser, genererar avfall och är dyra att underhålla och driva. Vi är glada att GC Rieber ansträngt sig för att skapa en hållbar byggnad, då det gör att vi kan driva hotellet enkelt på ett miljövänligt sätt, säger Per Denker Sørensen, vd för Core Hospitality i ett pressmeddelande.

Certifierar alla sina byggnader

GC Rieber Eiendom har satt som mål att certifiera alla sina nya byggnader på nivån BREEAM-NOR Excellent. Befintliga byggnader är certifierade enligt BREEAM In-Use.

– Dokumenterade och tredjepartscertifierade hållbara byggnader kommer att öka attraktionskraften i hela värdekedjan och är viktiga för våra befintliga och framtida hyresgäster. Ett BREEAM-certifikat är ett bevis på att byggnaden uppfyller kraven på hållbarhet inom alla miljökategorier som omfattas av BREEAM. Vi anser att certifiering kan försäkra oss om hur bra våra byggnader är jämfört med liknande byggnader. Som byggnadsägare upplever vi att byggnad med syftet med BREEAM-certifiering också ger oss flexibilitet och robusta byggnader som tål ombyggnad utan att kompromissa med hållbarheten, fortsätter projektledaren.

– Dokumenterade hållbara byggnader är också viktiga och användbara när vi ska kartlägga nödvändiga klimatåtgärder på vägen mot klimatneutral drift till 2025. Hållbarhetsprofilen på Viken Brygge signalerar att vi har byggt för framtiden, avslutar Gjermundnes.