Nyheter

Intervju med Sveriges verkliga pionjär inom Hållbart Byggande

Bengt Wånggren, en av Sveriges verkliga pionjärer inom Hållbart Byggande och moderator vid Hållbarhetsdagen 31 maj. Bengt har sin bakgrund inom Skanska och Fastighetsägarna och är en av initiativtagarna till SGBC – Sweden Green Building Council.

Hur mås det?

– Jo tack allt bara fint här! Skärgårdslivet är varierande, lugnt och skönt – och jag jobbar med det som jag tycker är kul. Det ska onekligen bli spännande att få både leda diskussioner vid Renoveringsdagarna 2023 och även ta del av viktiga aktörers satsningar på att vårda de fastigheter vi redan har i Sverige.

Vad kan vi egentligen säga om utvecklingen för renoveringar och om att vårda det redan byggda?

– Tveklöst är det så att utvecklingen framöver handlar mycket om att vi växlar fokus från att ”ständigt bygga nytt, nytt, nytt”, till att finna smarta lösningar för de byggnader som redan står på sin plats. Det pågående tuffa konjunkturläget inom byggverksamheten, borde verkligen fastighetsägare och kommuner ägna tid åt att bygga strategier för de bestånd som de redan förfogar över.

Och det kommer företrädare för kommuner och beställare att få vid Renoveringsdagarna?

– Ja, programmet ser i mina ögon gediget ut, och jag tycker deltagarna har all anledning att förvänta sig att få ta del av strategiska resonemang, tillvägagångssätt, argument och goda exempel på lyckosamma renoveringar och omgestaltningar.

På talarlistan finns allt från Boverket och SGBC till praktiska exempel från Stena Fastigheter och Castellum?

– Det är ju så att fastighetsägare idag verkligen måste fundera över hur de befintliga fastigheterna kan moderniseras och bli mer energieffektiva. Inte minst senaste årets ”elprisrace” har fått upp ögonen på många hur strategiskt det är – inte bara för fastighetsägararen själv utan för hela Sverige – att de äldre fastigheterna rustas upp och får moderna energisystem installerade.

Nuförtiden finns knappast ett byggprojekt som inte blir föremål för certifiering när det uppförs. Det har så att säga växt fram och blivit en naturlig del inom byggande och förvaltning. Men nu kommer även renoveringar och ombyggnader att hamna ännu mer i fokus genom att exempelvis Miljöbyggnad Idrift kontinuerligt utvecklas.

Avslutningsvis, Bengt, vad säger du om den snabba utvecklingen inom certifieringar?

– Ja, det är nästan rörande att konstatera att medvetenheten om att uppföra byggnader på ett hållbart sätt blivit så etablerat. Några tycker kanske att utvecklingen gått långsamt, men om vi ser det ur byggsektorns perspektiv har det ju gått blixtsnabbt!

Varför är det viktigt att även på ett tydligare sätt inkludera det vi redan byggt i denna utveckling?

– Det som byggs nytt har nästan per automatik moderna lösningar för energi, digitala system och byggteknik. Men det befintliga beståndet har det inte – och det är en utmaning av nationell betydelse de kommande åren och decennierna. Jag hoppas och tror att Renoveringsdagarna 2023 kommer att leverera en del svar och praktiska lösningar – ett event som jag kan rekommendera.

Hållbarhetsdagen 31 maj är en del av det nya tvådagarseventet Renoveringsdagarna 2023. Eventet anordnas på Bonnier Conference Center i Stockholm 31 maj – 1 juni.

Intresserad att medverka som deltagare?

Realstad AB
Kurt Elstad
070-767 18 09
i[email protected]
www.realstad.se

https://events.magnetevents.co…

Intresserad att bli utställare?

Begär offert, [email protected] eller, kontakta på 070-480 97 15. (Stordåhd Kommunikation AB)

Mediapartner:

https://www.grontsamhallsbyggande.se