Nyheter

Navet: Installatörsbranschen drabbas av en svag konjunktur – men den gröna omställningen innebär nya möjligheter

Navet Analytics har tillsammans med Installatörsföretagen tagit fram Marknadsläget våren 2023, en rapport med fokus på utvecklingen för installationsföretagen.

Resultaten visar att den svaga konjunkturen leder till att volymen installationer förväntas minska under 2023 med 6 procent. Nedgången tros dock bli kortvarig och vända uppåt redan under 2024, när investeringarna i nya bostäder, lokaler etc. ökar igen.

Men samtidigt sker en positiv utveckling:

– Trots utmaningar ser vi också positiva tecken i vårens prognos, särskilt i Norrland där den gröna omställningen bidrar till tillväxt och investeringar vad gäller bland annat solceller och laddpunkter, säger Ola Månsson, VD Installatörsföretagen. Behovet av solceller, laddinfrastruktur för laddningsbara bilar och nya vindkraftverk, gör att installationsföretagens marknad växer i olika delar av landet. I landets norra regioner leder dessutom stora industrisatsningar till att behovet av nya installationer växer ytterligare. Det behövs fler installatörer inte bara i de nya fabrikerna, utan även för att bygga nya bostäder och infrastruktur, för att möjliggöra de stora industrisatsningarna.

Läs mer i rapporten, som ni hittar här: 

Marknadsläget våren 2023: Svag konjunktur men möjligheter med grön omställning — Installatörsföretagen