Nyheter

Novus/KLM: 8 av 10 är inte beredda att sluta flyga för miljön

I en ny Novus-undersökning om attityder till flygresor och hållbarhet beställd av flygbolaget KLM, säger 79 procent av svenskar att de inte är beredda att sluta flyga för att minska flygets klimatpåverkan. För norrmän och danskar är siffran närmare 90 procent.

– Människor kommer fortsätta att vilja flyga, särskilt som det för många destinationer inte finns några realistiska alternativ till flyget idag. Istället behöver vi arbeta aktivt för att reducera flygets miljöpåverkan. Det handlar om samverkan, innovation och att snabbt ställa om till hållbart flygbränsle (SAF), säger Maria Hagelberg, marknadschef på AIRFRANCE och KLM i Norden.

De vanligaste motiveringarna till att man inte kan tänka sig att avstå flyget är att reslusten är för stor, att man väljer att klimatkompensera på andra sätt, samt att man inte tycker att det är konsumentens ansvar att minska flygets miljöpåverkan.

En majoritet av de tillfrågade i de tre länderna som planerar att flyga under 2023 säger dessutom att de gärna vill flyga oftare under det kommande året. I Sverige är 53 procent sugna på fler resor, och i våra grannländer Norge och Danmark är det 6 av 10 som svarar att de vill flyga oftare än vad de gör idag.

Samtidigt visar Novus-undersökningen att en betydande andel av de tillfrågade är beredda att betala mer för ett mer hållbart flyg. Dock tycker många att det är krångligt att göra hållbara val när de bokar flygresor.

– Det finns redan i dag möjlighet för konsumenten att köpa till SAF vid sin bokning, men det har vi uppenbarligen inte nått ut med i tillräcklig utsträckning. Här behöver vi i branschen göra ett bättre jobb för att nå ut och underlätta för konsumenten, säger Maria Hagelberg.

Idag driver KLM utvecklingen mot en mer hållbar flygindustri. Flygbolaget köpte nyligen 2,4 miljoner ton hållbart flygbränsle (SAF) och investerar även i att modernisera sin flygplansflotta, vilket i vissa fall minskar utsläppen med 25 procent per passagerare jämfört med de utbytta flygplanen.

– SAF skulle kunna drastiskt minska flygets miljöpåverkan idag. Utmaningen med SAF, förutom regelverket, är att det är dyrare än traditionellt flygbränsle och produceras i begränsade mängder. Om vi tillsammans ökar efterfrågan kommer mer SAF att produceras och priset kommer att sjunka, vilket är precis vad som behövs för att uppnå ett mer hållbart flyg inom en snar framtid, säger Martin Kotte, försäljningschef för Sverige på AIRFRANCE och KLM North Europe.

Undersökningen består av intervjuer med individer som planerar att resa utomlands i år och visar bland annat:

Bland de svenskar som uppger att de inte kan tänka sig att sluta flyga säger drygt en tredjedel (31%) att de kompenserar för flygets påverkan på andra sätt i vardagen

En av fem svenskar (20%) gör hållbara val när de flyger utomlands – kvinnor är bättre än män på att göra hållbara val när de flyger utomlands

Svenskar bryr sig mest om flygets klimatpåverkan (46%), medan 34% av danskarna och 35% av norrmännen anser att det är viktigt.

Danskar säger sig vara mest beredda att betala mer för hållbara flygalternativ (68%) jämfört med 47% av norrmän och 56% av svenskar

44% av svenskarna kan inte tänka sig att sluta flyga helt och hållet på grund av flygets klimatpåverkan, och 34% svenskarna kan inte tänka sig att sluta flyga helt men kan tänka sig att avstå kortare flygresor (mindre än 3 timmar)

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i februari i år av Novus, på uppdrag av KLM. Syftet med undersökningen är att undersöka svenska, norska och danska allmänhetens inställning till hållbara flygresor. Drygt 1000 webintervjuer med allmänheten 18-79 år genomfördes i respektive land.