Nyheter

Senab skapar hållbar arbetsplats i Knivsta kommunhus

Senab har tillsammans med Knivsta kommun genomfört ett imponerande projekt där återbruk har varit i fokus för inredningen av kommunhuset. Projektet har genomförts i samarbete med ansvarig inredningsarkitekt och extern projektledare, där hållbarhet och ansvarstagande har varit högst prioriterat från början till slut.

På grund av de stora problemen med överkonsumtion och klimatförändringar i dagens samhälle, valde Knivsta kommun att basera sin nya inredning på återbruk i så stor utsträckning som möjligt. Projektet har genomförts i flera etapper, och med en nära dialog mellan alla inblandade har det varit möjligt att genomföra projektet under normal drift av kontoret. Totalt har ca 2700 kvm på 4 våningsplan renoverats, med hela 82% återbrukade möbler.

Knivsta kommun har visat ett föredömligt hållbarhetstänk genom att satsa på återbruk i sin inredning, vilket har resulterat i en fantastisk och hållbar arbetsmiljö för kommunens medarbetare.

För mer information om projektet besök: 

https://www.senab.com/projekt/...

Arkitekter: Murman Arkitekter & Tengbom Arkitekter

Foto: Johanna Carlsson