Nyheter

J BIL publicerar årets hållbarhetsrapport – lanserar bred satsning

Den 2 maj publicerar bilåterförsäljaren J BIL årets hållbarhetsrapport. Rapporten innehåller en bred satsning på hållbarhet – från klimatåtgärder till initiativ för att stärka personalen. Ambitionen är att bidra till ökad hållbarhet inom bilindustrin och vara ett föredöme inom branschen.

Förra året publicerade snabbväxande J BIL sin första hållbarhetsrapport och inledde samtidigt en fördjupad satsning på området. Redan ett år senare kan företaget konstatera att arbetet har gett resultat – i årets rapport framgår det att J BILs koldioxidutsläpp har minskat, både räknat per anställd och per nyregistrerat fordon, jämfört med förra året.

I år har företaget både fokuserat och breddat sina ambitioner ytterligare; utöver att identifiera fler åtgärder för att minska klimatavtrycket har J BIL, med utgångspunkt i FN:s globala mål för Agenda 2030, satsat på ytterligare två områden i sitt hållbarhetsarbete – personal och samhälle. Arbetet inom samhällskategorin syftar främst till att fortsätta en noggrann uppföljning av leverantörer, att stödja ett flertal ideella verksamheter samt sponsra utvalda idrottsklubbar. Satsningen på personalen handlar om att fortsätta utveckla J BIL som arbetsplats.

– Vi är fortfarande i början av vår utökade satsning på hållbarhet och vill göra en så omfattande genomlysning av vår verksamhet som möjligt för att se hur vi bäst kan bidra till en bättre framtid. Hittills är vi framför allt stolta över vårt arbete med personalen. I rapporten blir det tydligt att nästan alla medarbetare uppskattar sina arbetsplatser och upplever att verksamheten genomsyras av våra kärnvärden Kärlek, Energi och Dynamik, säger Anders Karlander, vice vd för J BIL och fortsätter:

– Annars handlar mycket om vårt klimatarbete. Eftersom vi verkar i en bransch som historiskt har varit en symbol för negativ miljöpåverkan är det naturligt att vi koncentrerar oss extra mycket på det området. Vårt mål är bidra till att leda branschen mot en grönare framtid och fungera som ett gott exempel för andra.

Ska arbeta med värdekedjan

I år har J BIL bland annat genomfört klimatberäkningar enligt GHG Protocol – Corporate Standard för att skapa sig en tydligare uppfattning om vilka typer av insatser och åtgärder som har störst effekt. Utöver att ställa om den egna verksamheten i sina sju anläggningar har J BIL, som återförsäljare av ett stort antal bilmärken, även möjlighet att påverka andra delar av värdekedjan. Efter beräkningarna kan företaget konstatera att den största skillnaden kan uppnås genom samarbete med J BILs partners och intressenter.

– Eftersom vi har kommit långt när det gäller att identifiera och åtgärda brister i vår direkta verksamhet ligger den största förbättringspotentialen i arbetet med indirekta utsläpp i värdekedjan. Det kan handla om val av partners för varutransporter eller hur vårt avfall hanteras. Just nu analyserar vi vilka initiativ som kan begränsa utsläppen mest med ambitionen att anpassa oss efter resultatet och lansera nya satsningar under året för att stärka verksamheten ytterligare, avslutar Anders Karlander.

Läs J BILs hållbarhetsrapport för 2023 i sin helhet:

här.