Nyheter

Axcel ingår partnerskap med XPartners för att accelerera tillväxtresan

Axcel ingår partnerskap med XPartners Samhällsbyggnad, ett teknikkonsultbolag med stark hållbarhetsprägel som specialiserar sig på infrastruktur, offentliga och kommersiella byggnader samt miljötjänster. Tillsammans med XPartners-teamet kommer Axcel att fortsätta att expandera gruppen, både inom befintliga och nya marknadssegment och regioner.

XPartners är ett partnerskap mellan sex företag och i samband med Axcels investering har tre ytterligare teknikkonsultföretag lagts till i gruppen. Den snabbväxande gruppen består nu av nio affärsenheter som sysselsätter cirka 400 personer på över 30 kontor i Sverige och genererar cirka 600 miljoner SEK i intäkter. Affärsenheterna har lång och framgångsrik historik av lönsam tillväxt och innehar ledande positioner inom sina respektive marknadssegment och regioner.

– Teknikkonsulttjänster med hållbarhetsprägel är högt efterfrågade och på Axcel är vi entusiastiska över att stödja denna viktiga samhällsomställning. Vi ser fram emot att samarbeta med XPartners för att både stärka samarbetet mellan affärsenheterna och addera nya företag till gruppen. XPartners är ett partnerskap mellan framgångsrika entreprenörer, och vi vill utvidga detta partnerskap och skapa en stark marknadsledare på teknikkonsultmarknaden, säger Thomas Blomqvist, partner på Axcel och ansvarig för investeringen.

Marknaden för teknikkonsulttjänster förväntas fortsätta växa de kommande åren. Givet XPartners fördelaktiga exponering mot slutmarknader såsom infrastruktur, offentliga och kommersiella byggnader samt miljötjänster förväntas gruppen klara sig väl under hela ekonomiska cykeln.

– Vi är glada att gå samman med Axcel för att fortsätta växa XPartners på den stora och fragmenterade marknaden för teknikkonsulttjänster där vi ser många expansionsmöjligheter. Axcel har högst relevant erfarenhet av att framgångsrikt driva organisk och förvärvsbaserad tillväxt i liknande grupper och branscher, och samarbetet med Axcel kommer möjliggöra för oss att driva en accelererad tillväxtagenda , säger Olle Bertfelt, VD för XPartners.

XPartners köps av investeringsbolaget Evolver Equity med bas på Åland, som kommer att förbli en betydande minoritetsägare tillsammans med grundarna, andra anställda och Axcel.

XPartners är den första investeringen i Axcel Fund VII.