Nyheter

Framtidens fabrik

Styrelsen inom Inwido, tillika Elitfönsters ägare, har i dagarna gett klartecken för Elitfönster att arbeta vidare med det största projektet i företagets historia. ”One Factory”, namnet som projektet går under, innebär investeringar på drygt 100 miljoner kronor under de närmaste två åren.

Slutresultatet ska bli ett mer lönsamt, effektivt och hållbart Elitfönster.

— Jag är mycket stolt över allt det förberedande arbete som gjorts för att Inwidos styrelse skulle kunna ställa sig bakom och ta beslutet som säkrar vår verksamhet i Vetlanda för framtiden. Det är ett stort förtroendet vi fått och jag vet att vi kommer att förvalta det väl, säger Jonas Hernborg, VD på Elitfönster.

One Factory är en strategisk satsning från Elitfönsters sida som innebär en effektivisering av fabrikssetupen och dess flöden i företagets Vetlandafabriker. Idag finns det två fabriker på samma ort, när projektet är genomfört är verksamheten samlad i en fabrik, därav projektnamnet One Factory. Företaget kommer förutom flytten också att genomföra andra omfattande aktiviteter längs vägen. Stort fokus komma ligga på att modernisera och effektivisera med hållbara metoder och processer.

Antalet fönsterluft som produceras kommer att öka trots att man endast kommer att producera i en fabrik, samtidigt minskar klimatavtrycket och energiförbrukningen avsevärt.

Ambitionen är också att framtidsanpassningen ska ge mer tid till innovation och produktutveckling vilket innebär att Elitfönster kan fortsätta erbjuda högkvalitativa produkter och samtidigt stärka sin ledande position på marknaden.

— Det här är den största satsningen i Elitfönsters snart 100-åriga historia och vi gör den för att stärka vår hållbarhet och konkurrenskraft, förbättra lönsamheten och öka kapaciteten. Dessutom skapar vi en bättre arbetsmiljö, avslutar Jonas Hernborg.

Nästa steg i projektet är att se över leverantörer och genomföra upphandlingar. Projektet beräknas slutföras 2025.