Nyheter

Banbrytande eldrivet byggprojekt

Elektriska entreprenadmaskiner från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har valts ut för att arbeta på ett banbrytande byggprojekt i Östersund som syftar till att 95 procent av alla maskiner och verktyg ska vara elektriska. Maskinerna i projektet utrustas, servas och supportas av återförsäljaren Swecon.

Projektet är ett samarbete mellan Fossilfritt Sverige, Skanska, Swecon, Volvo CE och Östersunds kommun, som en del av en lovande satsning på att införa klimatkrav i offentlig upphandling.

Att använda elektriska maskiner har identifierats som ett område med betydande utvecklingspotential i omställningen till ett mer hållbart byggande.

En Volvo EC230 Electric grävmaskin och en L25 Electric hjullastare ger ett betydande bidrag till besparingen på cirka 64 ton utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e).

Bygget av en ny förskola i Östersund bryter ny mark när det gäller vad som är möjligt när det gäller eldrivna byggarbetsplatser, med det ambitiösa målet att 95 procent av alla maskiner och verktyg som används på platsen ska vara elektriska.

Med ett nollutsläppsmål inkluderat i anbudsförfarandet, krävs det för att uppnå målet ett nära samarbete mellan partnerna i projektet; Fossilfritt Sverige, Skanska, Swecon, Volvo CE och Östersunds kommun.

En Volvo EC230 Electric bandgrävmaskin, den största i ett ständigt växande sortiment av eldrivna maskiner, och en L25 Electric hjullastare beräknas bidra med cirka en tredjedel av de uppskattade besparingarna på 64 ton utsläpp av CO2e – motsvarande vad cirka 6,5 genomsnittliga EU-hushåll släpper ut under ett år.

De två maskinerna kommer att laddas med en snabbladdare och kommer att arbeta på platsen i cirka sju månader. Förarutbildning och support för maskinerna under hela projektet kommer att tillhandahållas av Volvo CE-återförsäljaren Swecon.

– Vi är glada över att samarbeta i detta inspirerande projekt och visa att en utsläppsfri byggarbetsplats är en realitet idag, säger Fredrik Tjernström, Electromobility Solutions Sales på Volvo CE. I färdplanen mot fossilfritt byggande kan effektiva klimatkrav i offentlig upphandling påskynda övergången till netto noll och skapa lika villkor för mer hållbara produkter, tjänster och lösningar. Vi hoppas att detta kommer att inspirera andra att överväga fossilfria lösningar i sina byggprojekt.

Upphandlingens kraft att driva förändring

Projektet är en del av programmet ”Klimatledarkommuner för offentlig upphandling”, mellan Fossilfritt Sverige – som är ett initiativ från den svenska regeringen – och sex kommuner som arbetar för att öka takten i klimatomställningen och tackla de utmaningar som finns med att införa klimatkrav i offentlig upphandling. Med upphandlingar från städer, kommuner, regioner och myndigheter till ett värde av cirka 800 miljarder kronor per år kan fastställande av klimatkriterier få en betydande inverkan.

Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige:

– Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp, varav maskiner står för en betydande del. Genom att kräva nollutsläppsmaskiner påskyndar vi utvecklingen och gynnar de företag som leder vägen. Nu kavlar vi upp ärmarna för att detta ska bli den första av många kommande utsläppsfria byggarbetsplatser runt om i Sverige.

Skanskas bygge – det första där det har krävts att skapa en utsläppsfri arbetsplats – är planerat att påbörjas i juni 2023, med färdigställande hösten 2024.

Fredrik Askling, produktchef elektromobilitet på Swecon:

– Vi vill spela vår roll i den här hållbara omställningen, så när våra kunder sätter så höga koldioxidminskningsmål är vi desto mer angelägna om att samarbeta med dem. Vi ser till att Volvomaskinerna uppfyller deras krav och att förarna har all den kunskap och det stöd de behöver för att prestera som bra som möjligt.

Banbrytande projekt som detta är viktiga för att förstå hur man inför klimatmål i offentlig upphandling. De visar att fossilfria arbetsplatser är möjliga idag och inte bara är en vision för framtiden. De spelar också en viktig roll för att skapa efterfrågan på marknaden för teknik med låga koldioxidutsläpp, vilket kommer att hjälpa till att påskynda mer överkomliga priser och driva på en långsiktig omvandling.