Nyheter

CO2-utfasning i den europeiska värmesektorn – Sverige som förebild för hur värmepumpar banar vägen

EU har i sin skrivelse REPowerEU* slagit fast att Europa behöver 10 miljoner värmepumpar under de kommande 5 åren. Samtidigt har IEA i sin rapport The Future of Heat Pumps** identifierat värmepumpar som en nyckelteknologi för att minska CO2-utsläppen från värmesektorn och nå klimatmålen 2030. Under det svenska ordförandeskapet för EU får vi nu unika möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter av övergången från fossila bränslen till värmepumpar. Hur gick det till? Vilka var incitamenten? Vad kan Europa lära av det?

Talare och deltagare på konferensen är några av Europas viktigaste beslutsfattare samt forskare och industrirepresentanter på internationell nivå (se bifogat program***). På konferensen presenteras den energipolitiska utvecklingen inom den europeiska värmesektorn med fokus på möjligheterna med värmepumpar – där Sverige sedan många år ses som ett föregångsland. Svenska pionjärer inom hållbara energilösningar delar även med sig av sina kunskaper om och erfarenheter av övergången från fossila bränslen till värmepumpar samt diskuterar hur de kan tillämpas på andra marknader i Europa.

”Om vi ska nå målet, i det förnybarhetsdirektiv som just antagits, avseende 42,5% förnybar energi år 2030 är det nödvändigt att även uppvärmningssektorn elektrifieras. Detta kräver en massiv satsning på värmepumpar!”

Björn Palm, professor i energiteknik KTH

”I Sverige har vi lyckats ställa om till fossilfri och effektiv uppvärmning med värmepumpar, mycket tack vare en framgångsrik samverkan mellan akademi, institut, industri och myndigheter. Vi har därmed starkt bidragit till att utveckla tekniken och visat att den fungerar på en mogen marknad. Detta gör att den nu finns tillgänglig för resten av Europa, nu när de verkligen behöver den för att nå klimatmålen och säkra energiförsörjningen.

Caroline Haglund Stignor, biträdande chef och senior forskare RISE

Evenemanget arrangeras av Tekniska Museet, forskningsinstitutet RISE, som stöttat tekniken i hela innovationsprocessen, KTH Kungliga Tekniska Högskolan som har forskat på värmepumpstekniken, Heat Pump Centre – HPT TCP by IEA som faciliterar internationellt forskningssamarbete och NIBE som utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981. Platsen för evenemanget är Tekniska museet med välkomstmottagning och förhandsvisning av Wisdome Stockholm, ett världsunikt och redan före invigningen prisbelönt byggnads- och vetenskapligt forskningsprojekt som bokstavligen är framtiden när det kommer till klimatisering, hållbara energilösningar och att tänja på gränserna för vad som är möjligt att bygga i trä.

NIBE är ett världsledande innovationsföretag med intelligenta, energieffektiva produkter som möjliggör det hållbara framtida samhället. Med stora satsningar på innovation, nya produkter och utökad tillverkningskapacitet har vi lagt grunden för att erbjuda vårt kunnande och långa erfarenhet ut i världen.

”Det är med stor glädje och stolthet vi deltar i denna konferens där vi delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter för att påskynda den klimatomställning som krävs för ett hållbart samhälle.”