Nyheter

Idéburet och socialt byggande konferensen 2023

Nu tar vi nästa steg på vägen mot en bred rörelse för ett idéburet och socialt byggande och boende som sätter människor i centrum, hela vägen. Som ger möjligheter och handlingsförmåga till deltagande i samhällsbyggandet. Vem bygger vi för och vem får chansen att vara med och bygga och planera? Hur kan bostadsmiljön bli en motor för gemenskap och inkludering?

Detta är frågor som står i centrum för den den nationella konferensen Idéburet och socialt byggande, som i år arrangeras för tredje gången den 12-13 oktober på Kulturhuset Bergsjön i Göteborg.

Konferensen är den enda mötesplatsen i sitt slag som tar ett brett grepp om de nya och nygamla formerna av byggande och boende som är på snabb frammarsch i Sverige idag, där motorn utgörs av människor i social samverkan och där social nytta är en gemensam nämnare.

Det handlar om byggemenskaper, bogemenskaper, tillsammansbyggande, självbyggeri, crowdfunding, lokal organisering för bygdeutveckling, offentlig-civil samverkan, allmännytta, ekobyar och egnahem. Det handlar också om ett byggande där skapandet av sociala värden är inbyggt i processen: gemenskap, lärande, personlig utveckling, frihet, delaktighet.

Konferensen har ca 80 programpunkter och en en unik arena för alla med intresse att lära sig mer, möta andra och bidra till att utveckla socialt byggande- och boende vidare. Ett tillfälle att få både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler.

Aktuell version av program: 

http://socialtbyggande.se/program

Anmälan via:

https://socialtbyggande.se/boka-din-biljett/