Nyheter

Stora energibesparingar i Malmöfastighet

I det så kallade ”Swecohuset” vid Drottningtorget i Malmö har energianvändningen minskat med 35 procent på kort tid. Erfarenhet, effektiva styrsystem och intresse ligger bakom resultatet, menar Ivan Bicanic, drifttekniker på Wihlborgs.

Det var i juni förra året som Wihlborgs förvärvade Österport 7 i centrala Malmö, med konsultföretaget Sweco som enda hyresgäst. I oktober fick Wihlborgs, med Ivan Bicanic i spetsen, tillgång även till styranläggningen som reglerar energianvändningen i fastigheten.

Det första Ivan Bicanic gjorde var att se över fastigheten ordentligt på plats och dess teknikutrymmen, utrustning, skick och så vidare. Den första insatsen riktades mot tidsinställningen för ventilationsaggregaten.

– Vid normal kontorstid går aggregaten på normaldrift och tider när det inte är lika stort behov går de på halvfart. En sådan enkel åtgärd sparar mycket energi, men påverkar inte människorna som jobbar i huset. Kvaliteten ska inte tummas på och det är superviktigt att behålla en god arbetsmiljö.

Ivan Bicanic, drifttekniker på Wihlborgs, gjorde en grundlig genomgång av teknikutrymmen och utrustning i fastigheten. Enligt samma princip regleras även värmen på fönsterapparater och radiatorer efter vilka tider människor befinner sig på kontoret så att temperaturen sänks och höjs vid behov.

Högkvalitativ drift

Åtgärderna i huset har minskat användningen av fjärrvärme med 35 procent under det första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Genom att nyttjandet av ventilation och pumpar minskat har även elanvändningen gått ner med 17 procent.

Användningen av fjärrvärme (t.v.) har minskat med 35 procent och användningen av el (t.h.) med 17 procent.

– Vi har jobbat med våra styrsystem i många år och har en högkvalitativ drift av våra fastigheter. När vi köper en äldre fastighet kan vi därför oftast göra stor skillnad. Men det handlar också om att följa fastigheten över tid, intressera sig och veta vad som är verkningsfullt i det enskilda fallet, säger Ivan Bicanic.

Fler insatser på g

Inom kort kommer även en ny utegivare (givare som är placerad utomhus och som styr värmekurvan) att installeras på söderfasaden. Syftet är att reglera ner värmen när den inte behövs. När solen ligger på södersidan kommer värmen bara att aktiveras på norrsidan, och tvärtom. En uppdelning av värmesystemet som både sparar energi och bidrar till bättre inomhuskomfort.

Men det stannar inte där. Ivan Bicanic och hans kollegor planerar för ännu fler insatser i huset.

– På sikt ska vi installera bättre kylmaskiner och kombinera med vår innovativa och energieffektiva kylvärmepump, och se om vi kan installera solceller på taket.

I linje med Swecos målsättning

Hyresgästen Sweco ser mycket positivt på de åtgärder som Wihlborgs vidtar.

Mats Åkesson är Swecos kontorschef i Malmö.

– Inom Sweco Sverige har vi en målsättning att vara klimatpositiva i vår egna verksamhet 2030, och där är energiförbrukning i våra kontorslokaler en betydande del. Vi är beroende av att fastighetsägarna tar ansvar och agerar i linje med denna målsättning för att vi ska klara det, säger Swecos kontorschef i Malmö Mats Åkesson.