Nyheter

Lagra energi med naturlig klimatsmart cellulosaisolering

Att använda biobaserad isolering möjliggör både bromsning och lagring av energi. Trä har hög kvalitet och är starkt, samtidigt som det är lätt att bearbeta. Cellulosan är också hygroskopiskt, vilket innebär att det kan reglera fukt utan att ta skada. Dessa egenskaper gör cellulosafibrer till en utmärkt isoleringsprodukt. Om man undersöker cellulosaprodukters livscykelanalys (LCA), så är det tydligt att trä är en viktig råvara och en samhällsekonomisk tillgång.

Trä är en förnyelsebar resurs, under förutsättning att råvaran förvaltas hållbart genom ansvarsfull avverkning och en medvetenhet om framtida tillväxt, vilket är fallet inom det europeiska skogsbruket.

– Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat, säger Joakim Jönsson, Key Account Manager på iCell. Vi levererar cellulosaisolering som är tillverkad i Sverige hela vägen från råvara till färdig produkt. Råvaran som vi använder är främst från redan lästa dagstidningar, som i sin tur tillverkats av rena cellulosafibrer från just svenska barrträd. Att återvinna tidningar för att göra effektiv bioisolering är ett utmärkt sätt att spara både på miljön, råvaror och energi.

Hus som ”andas” är en vanlig missuppfattning, då det faktiskt är ventilation som är det korrekta uttrycket. Ventilationen ska ske kontrollerat för att säkerställa byggnadens konstruktion och inomhusmiljöns säkerhet, samt för att upprätthålla byggnadens energiprestanda. Idag håller inte våra hus för den moderna livsstilen, med duschande och tvättande flera gånger om dagen, om det finns glipor i klimatskalet som släpper ut luft. Äldre hus som tillåter luft att gå fram och tillbaka genom stommen är byggda för en helt annan livsstil med samverkande material.

Det finns dock en ovilja att bo i en ”plastpåse” och en önskan om att bo i äldre, lite dragiga men trivsamma hus som man kan lita på. Men dessa hus klarar inte heller dagens moderna livsstil eftersom fuktig, varm luft inte ska få passera ut genom klimatskalet då det kan skada stommen och inomhusmiljön. Dessutom är driftsekonomin, komforten och miljöbelastningen för uppvärmning av dragiga hus allmänt negativ. Inomhusmiljön blir också negativ på grund av ingående material som inte kan reglera fuktighet på ett optimalt sätt. Vi behöver fukt i vår livsmiljö för att må bra, speciellt våra slemhinnor och hud. En relativ luftfuktighet mellan 40 och 60 procent är optimal för att skydda kroppen och immunförsvaret från oönskade angrepp.

En samverkande stomme som har liknande egenskaper för fuktbromsen, isoleringen och själva stommen är en hållbar lösning som erbjuder en hälsosam inomhusmiljö. Detta innebär att stommen, fuktbromsen och isoleringen har förmågan att gemensamt släppa igenom fukt via diffusion utan att stommen tar skada.

När det gäller biorisolering finns det olika varianter på marknaden med olika bearbetningsgrad. Såg- och kutterspån anses vara restprodukter och har tidigare använts som isolering i traditionellt byggande. Men dessa isoleringar har höga U-värden och tenderar att kompakteras över tid. Därför har mer bearbetade isoleringar, såsom cellulosaisolering i form av lösull eller skivor, blivit mer populära.

Fördelen med lösull är att den kan tryckas in i alla skrymslen och vrår, vilket minskar energikrävande köldbryggor. Dess höga densitet bidrar även till en utmärkt förmåga att lagra värme och goda ljuddämpande egenskaper. Biobaserad isolering har ungefär dubbelt så hög lagringsförmåga som mineralull (glasull/stenull), vilket är ett argument som ofta glöms bort när man väljer isolering. Detta gör cellulosaisolering till ett mycket bra ekonomiskt och hållbart alternativ.

Träfiber kan användas som halvstyva eller styva skivor för vindbrytare, tilläggsisolering, stegljudsisolering och golvvärme. De styvaste skivorna finns i olika densiteter och materialtjocklekar. Tidningscellulosa är dock den mest använda isoleringen, tillverkad av återvunna tidningar som antingen blir lösull eller halvstyvt skivmaterial.

– Cellulosaisolering är populär på grund av dess pris och behagliga installation, eftersom det inte kliar vid installation eller efteråt, säger Joakim Jönsson. Lösullsisolering kan installeras snabbt med maskinell inblåsning, vilket sparar tid för hantverkare.

Om iCell cellulosaisolering

iCells cellulosa är ett naturligt organiskt material – cellulosa från barrträd.
iCell nyttjar främst återvunna dagstidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
iCell cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt som därmed tillåter att huset andas vid användande av ångbroms istället för diffusionsplast.
iCells produktion av cellulosalösull, från råvara till färdig produkt, förbrukar avsevärt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.
iCells produktionsanläggning använder el från vind och vattenkraft.
iCells tillverkning sker mitt i vår nordiska marknad (Älvdalen), vilket ger lägre miljöbelastning från transporter.
Lägg därtill att iCells cellulosaisolering är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt vid installationer. Inga skyddskläder behövs då det dammar betydligt mindre och varken kliar eller irriterar hud eller andningsvägar.