Nyheter

Torslandaskolan – Med fokus på hållbarhet och jämlikhet

I Torslanda är GlasLindberg tillsammans med Veidekke med och bygger en ny F-6-skola med plats för 600 barn.

Skolans utformning och landskapsarkitektur hyllar vårt nordiska klimat. Utformningen av utomhusområdena nyttjar regnvattnet som ett lustfullt och pedagogiskt element för att lära barnen om klimat, ekologi, biologisk mångfald och vattnets betydelse i naturens kretslopp. Barnen får kunskap om klimatförändringar och om hur vattnet förändras över tid och påverkar vår omgivning.

Skolan är även ett pilotprojekt i Göteborg Stads satsning på jämlik byggnation, vilken innebär att inom- och utomhusmiljöerna ska utformas så att de uppfattas som jämlika och attraktiva för alla oavsett könsidentitet, funktionsvariationer och ålder. Här skapas trygga miljöer genom att bygga överblickbara lokaler som är lätta att orientera sig i. Det varierande taklandskapet och fasadutformningen bidrar till att barnen enkelt kan orientera sig.

På nya Torslandaskolan kommer de närmare 600 eleverna, inkluderat elever från Grundsärskola, att få en skola med hög fokus på hållbarhet och jämlikhet.

Från GlasLindberg påbörjar man leveransen av glas- och aluminiumpartier nu under våren. Skolan beräknas vara färdigställd våren 2024.

Illustration: Link Arkitektur