Nyheter

50 miljoner till forskning för en klimatsmartare cementindustri

En cementproduktion utan utsläpp ­– det är målet för de sex projekt som fått finansiering av Tillväxtverket och EU-fonden Fonden för en rättvis omställning. Med hjälp av pengarna ska projekten forska på material och produktionstekniker som används när cement framställs.

Många av de tekniska lösningar som krävs för att industrin ska ställa om kräver stora satsningar inom forskning och utveckling. Cementindustrin är ett exempel på det. Behovet av cement, som används som bindemedel i betong, ökar i Sverige och i världen. Samtidigt står cementindustrin för fyra procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Tillväxtverket och EU:s Fonden för rättvis omställning beviljar nu drygt 50 miljoner kronor till sex projekt som ska främja förutsättningarna för klimatomställning för cementindustrin. Pengarna ska också bidra till att industrin kan bibehålla eller utveckla sin konkurrenskraft. Projekten ska forska på koldioxidavskiljning och lagring (CCS), olika typer av alternativa bränslen och elektrifierade cementproduktionsprocesser. Forskning ska också göras på cementkvaliteter och material i produktionen.

– Med EU-medel från Fonden för en rättvis omställning kan vi ge ett riktat stöd till cementindustrin, som därmed kan ta tekniksprång som är nödvändiga för att uppnå en industri utan utsläpp, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket.

De projekt som har fått finansiering är:

Post Norm Supersulfated Cement

Styrning av produktkvalitet och energieffektivitet i koldioxidfri cementproduktion med termisk plasma
Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola AB

Logistik för CCS
Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB

Klimatreducerad betong genom cementindustrins omställning för kommande infrastruktur- och industrietableringar i kallt klimat

Cement med låg klinkerhalt
Projektägare: Luleå tekniska universitet

Concrete action in the cement industry and the cement and concrete supply chain
Projektägare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Om EU-fonden Fonden för rättvis omställning

Fonden för en rättvis omställning är en del av den europeiska gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi. Fonden fokuserar på industrier och regioner med mycket höga koldioxidutsläpp och ska bidra till att industrins klimatomställning sker med bibehållen konkurrenskraft. Programmet omfattar omkring 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering för klimatomställning av stålindustrin i Norrbottens, metallindustrin i Västerbottens och mineralindustrin i Gotlands län. Pengarna från fonden ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik, kompetenshöjning för anställda, forskning samt förstärkning av elnät.

Foto: Jirapong Pnngjiam