Nyheter

Inriver arrangerar världens största konferens för produktinformationshantering i Malmö – presenterar nästa generations PIM 

Malmöföretaget inriver arrangerar idag världens största evenemang för produktinformationshantering, PIMpoint Europe, och lockar besökare som Michelin, Victorinox och Lantmännen. Under konferensen presenterar inriver en produktinnovation som ska ge företag full kontroll över hållbarhetsdata och produktinformation från leverantörer i hela värdekedjan. 

Inriver, ett mjukvaruföretag för produktinformationshantering (PIM) samlar idag internationella partners och kunder vid sin årliga konferens PIMpoint Europe, som är världens största evenemang för produkthanteringsinformation. 

Efterfrågan på PIM-lösningar har ökat kraftigt på senare tid när initiativ som Europeiska unionens Digital Product Pass ställer krav om transparens kring produkter som säljs på EU-marknaden för att ge konsumenter mer insyn och främja hållbarhet. Detta gör att många företag söker effektiva lösningar för att sammanställa alla produkters hållbarhetsdata från underleverantörer. 

En av höjdpunkterna för konferensen är att inriver presenterar en betydande produktinnovation. Den nya sortens PIM som inriver presenterar på konferensen är en utveckling från traditionella produkthanteringslösningar och integrerar ChatGPT-funktionaliteter för att effektivisera förbättring av produktdata. Dessutom blir nu kraftfulla syndikeringsfunktioner tillgängliga i inriver PIM-plattformen vilka gör det möjligt för företag att få full kontroll över produktinformation och hållbarhetsdata från leverantörer i hela värdekedjan. Dessa innovationer gör det möjligt för inriver att leverera ännu mer operativ effektivitet, inbyggda digitala hyllanalyser, utökade försäljningsmöjligheter och större hållbarhetsfördelar till sina kunder.  

– Vi står inför en aldrig tidigare skådad efterfrågan på mer hållbarhet från varumärken, återförsäljare och tillverkare som ett resultat av vår alltmer cirkulära ekonomi. PIMpoint Europe 2023 kommer vid en sådan central tidpunkt för vår gemenskap. När världen förbereder sig för EU:s nya initiativ för digitala produktpass, omvandlar den nya sortens PIM globala krav på transparens i leveranskedjan till nya tillväxtdrivare för tillverkningsföretag. Det finns ingen bättre tidpunkt för att välkomna våra kollegor från så många branscher för meningsfulla samtal inför framtiden, säger Niels Stenfeldt, vd för inriver. 

På plats på konferensen finns även kund- och partnerutställningar som leds av varumärken som Michelin, Victorinox, Lantmännen och Fluidra. Dessa varumärken representerar PIM-användare som inriver hjälper med att skapa, berika och syndikera produktinformation i en mängd olika kanaler och marknadsplatser. 

– Lantmännen har en långsiktig inställning till jordbruket och tar en aktiv roll i skapandet av en mer hållbar energi- och livsmedelsförsörjning. Vi tar ansvar från jord till bord och fokuserar på frågor som är viktiga för ett hållbart, lönsamt och blomstrande jordbruk, säger Håkan Jägbrink, Platform Manager Commercial Backbone, Lantmännen IT. 

– Eftersom vi bygger en hållbar värdekedja över flera företag och branscher, kräver Lantmännen att våra produktdata är fullständiga och korrekta. Med inriver PIM-lösningen kan vi koppla samman data mellan människor, processer och vår metadatainfrastrukur för våra sju olika varumärken. Inriver PIM:s flexibla datamodell driver vår produktresa för att driva effektivitet och kostnadsminskningar. Dessutom utvecklas inriver i exakt rätt riktning för våra kommande krav, avslutar Håkan Jägbrink. 

Mer information om PIMpoint Europé finns:

här. 

Foto: Jean Martinelle