Nyheter

Ny avjämningsmassa med branschens lägsta CO₂-profiler – Kiilto Pro rECO

Kiilto lanserar Kiilto Pro rECO – en ny avjämningsmassa där klimatbelastningen minskat med 33 procent jämfört med det typiska värdet i Boverkets klimatdatabas. Det betyder att produkten har en av branschens absolut lägsta CO₂-profiler. Något som ligger i linje med Kiiltos hållbarhetsarbete ”Our Promise to the Environment”.

Kiilto har i många år varit en pionjär och en av de ledande aktörerna som tillverkare och leverantör av avjämningsmassor. Företagets senaste produkt Kiilto Pro rECO befäster den positionen. Parallellt med Kiiltos arbete att minska sin klimatpåverkan kompromissar företaget inte på kvalitén på de produkter som tillverkas.

Sänkt klimatavtryck med 33 procent

– När det gäller Kiilto Pro rECO har vi utvecklat ett bra produktkoncept till att bli ännu bättre. Vi har sänkt klimatavtrycket med 33 procent jämfört med det typiska värdet i Boverkets klimatdatabas. Produktens klimatprestanda är styrkt enligt tredjepartsverifierade EPD-er, berättar Peter Forsberg, FoU, kvalitet och miljöchef Kiilto.

Fokus vid utvecklingen av Kiilto Pro rECO har varit att reducera CO₂-profilen. Det har Kiilto gjort med välkända råvaror och 100 procent förnyelsebar el. Kiilto Pro rECO:s klimatavtryck är mycket lågt, med Global Warming Potential (GWP*) på 0,105 kilo CO₂-e/kg produkt.

En av världens absolut bästa

– Det betyder att produkten ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv sannolikt tillhör en av världens absolut bästa i dagsläget. Jag har ännu inte lyckats hitta någon liknande produkt med lägre CO₂-profil, fortsätter Peter Forsberg.

Arbetet med att reducera produkternas CO₂-profil är ett ständigt pågående arbete för Kiilto. Företaget arbetar aktivt, brett och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna. Ett av Kiiltos mål är att de egna processerna, Scope 1 och 2, ska vara CO₂-neutrala 2028. Förutom byggbranschens egna miljöförbättringsarbete är den nya lagen om klimatdeklarationer en av de drivande faktorerna till den ökade efterfrågan på byggprodukter med lägre klimatavtryck.

Helhetslösningar för golvavjämning

– Utöver att Kiilto har egen utveckling och avjämningsproduktion i Sverige erbjuder vi golvavjämningsentreprenader, det vill säga en helhetslösning av material och utförande av avjämnade golv enligt specifikation, berättar Helena Lundström, försäljningschef Bygg Projekt, Kiilto

Kiilto tar ett helhetsansvar i sina 2-partsavtal, vilket innebär att företaget ansvarar för garantier för såväl material som utförande.

– Med Kiilto Pro rECO i vår portfölj har vi goda förutsättningar att ta ytterligare ett helhetsgrepp från ett hållbarhetsperspektiv. Vi är stolta att aktivt kunna bidra till våra kunders framtida byggande med betydligt lägre CO₂-avtryck, fortsätter Helena Lundström.