Nyheter

Skandinavisk prestigebyggnad med specialdesignad, CO2-neutral Dektonfasad

Som en barriär mot föroreningar och buller reser sig det nya kontorshuset Entré Kallebäck mellan Göteborgs nya stadsdel, Kallebäcks Terrasser, och en av Sveriges hårt trafikerade motorvägar, E6. En exklusiv fasad av ultrakompakta Dekton förenar Entré Kallebäck och områdets natur och förenar berget med hållbar, framtidsorienterad arkitektur och materialval.

Se projektet: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft12f5-Xp8Q

Bakom bygget står Wallenstam, arkitekterna Liljewall och BRA Bygg AB, som i samarbete med specialister från olika leverantörer som bland annat Cosentino och Kungälvs Natursten, skapat en byggnad som med olika design- och materialval på fasaden västerut respektive östra läget gör att funktionalitet, miljökrav och användarvänlighet möts.

Om Cosentino: 

https://www.byggfaktadocu.se/cosentino-scandinavia/foretag.html

Både inifrån och ut är de ultrakompakta, CO2-neutrala ytorna från Dekton ett konsekvent materialval baserat på både flexibilitet och ekonomi:

”Fördelarna med Dekton i centrala och trafikerade lägen är uppenbara. De stora formaten och de varierande tjocklekarna ger en hög grad av flexibilitet – och när vi som fasadspecialister tidigt är med i byggprocessen har vi som grupp också ett antal möjligheter att bidra till att optimera både design, installation och ekonomi.” säger fasadspecialisten på Cosentino, Robin Nestenborg.

Om DEKTON-plattformat och tjocklekar: 

https://www.cosentino.com/sv-se/dekton/

Utgångspunkten för valet av Dekton är oftast att materialet är ett framtidsorienterat, hållbart alternativ till skärmplattor, fasadplattor och naturstenfasader. Dekton matchar både välkända fasadsystem och kraven på både hållbara bostadshus och kontors- och bostadsfastigheter – och finns i en omfattande samling standardfärger som används som en del av arkitekturen på Entré Kallebäck.

Om Dektonfasader: 

https://www.byggfaktadocu.se/hur-skapar-du-den-basta-fasaden-med-dekton-195302/nyhet.html

Men Liljewalls arkitekter ville också arbeta med färgsättningen som är djupt rotad i de lokala graniterna från Bohuslän – och i nära samarbete med Cosentinos spanska produktion tog de fram 3 specialfärger med polerat marmoruttryck, vilket skapar en distinkt och exklusiv upplevelse av fasaddesignen. De ingår nu i Cosentino ID-samlingen under namnen Dekton ID Wallenstam Black, Green och Red.

– I vår högteknologiska produktion har vi oändliga möjligheter att arbeta med speciallösningar – utan att kompromissa med UV-beständighet, fläck- och klotteravvisande egenskaper och rep- och slagtåligheten som förlänger hållbarheten, minimerar underhållskostnaderna och ökar investeringens livslängd och relevans. Hållbarhet och CO2-neutralitet har beaktats i alla aspekter, säger Robin Nestenborg, som har följt byggandet av Entré Kallebäck noga och avslutar: Att vara en integrerad del av ett projekt och föra in internationellt kunnande och erfarenhet skapar unika lösningar där grönt byggande är ett nyckelord – och där hållbarhet, optimering, ekonomi och arkitektur går hand i hand.

Om Dektons koldioxidneutralitet: 

https://www.cosentino.com/sv-se/nyheter/dekton-en-koldioxidneutral-produkt-under-hela-dess-livscykel/

Den sydsvenska byggnaden stod klar 2022 och Dekton står för totalt 8 000 m2 fasad samt 4 000 m2 innergolv, väggbeklädnader i en blandning av special- och standardfärger. Film/inspirationsfoton https://www.youtube.com/watch?v=8bJnMO88FUY

Läs mer om Entré Kallebäck: 

https://www.cosentino.com/sv-se/nyheter/dektonfasad-fallstudie-for-projektet-entre-kalleback-i-goteborg/