Nyheter

Solceller på plats – klimatsmartare Pålsjö Äng

Häromveckan besiktigades cirka 200 solpaneler på Helsingborgshems nya hus på Pålsjö Äng, mellan Pålsjö och Maria Park i Helsingborg. Husen står klara i höst och framåt vintern är det tänkt att hyresgästerna ska flytta in.

Solcellerna på taken kommer delvis att förse husen med energi som går till trapphusbelysningen och annan fastighetsel. Tanken är också att solcellerna ska förse laddstationerna i det underjordiska garaget där hyresgästerna ska kunna ladda elbilar.

– Vi har satt upp så mycket solceller som det finns plats till på de här hustaken, totalt cirka 350 kvadratmeter. Nu är de på plats och besiktigade. Vi ser fram emot att husen ska bli helt färdiga att de nya hyresgästerna ska kunna flytta in till hösten och vintern, säger Martin Johansson, projektchef Helsingborgshem

Pålsjö Äng är Helsingborgshems andra byggprojekt där man bygger klimatsmartare. Helsingborgshem har tagit med sig erfarenheter från sitt första bygge på Högasten där man aktivt ville minska klimatavtrycket. Bland annat optimerar entreprenören konstruktionen och använder klimatförbättrad betong som gjuts på plats och man satsar på solel samt gröna sedumtak.

Allt för att minska klimatpåverkan. Helsingborgshem har som mål att sätta upp 10 000 kvadratmeter solceller på våra hus inom tre år med start 2023.