Nyheter

Fyra nya styrelsemedlemmar till Sweden Green Building Council

Sveriges ledande organisation inom hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council (SGBC), valde på stämman den 10 maj in fyra nya medlemmar till styrelsen. De nya ledamöterna är Stefan Dahlbo (Fabege), Carina Edblad (Thomas Betong), Fredrik Nilzén (Swedbank) och Magnus Persson (Skanska).

– Valberedningen har gjort ett gediget arbete. Samtliga nya ledamöter är ytterst kompetenta och har tillsammans många års erfarenhet från olika och viktiga delar av samhällsbyggnadsbranschen. De kommer alla att bidra med mycket kunskap och värdefulla insikter, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Stefan Dahlbo är sedan 2019 vd för Fabege och dessförinnan vd för Byggmästare Andrers J Ahlström Holding AB. Han har gedigen erfarenhet från styrelsearbete och ett stort engagemang inom fastighetsbranschen och samhällsbyggnad.

Carina Edblad är sedan 2011 vd för Thomas Betong. Edblad kommer tidigare från Skanska, där hon arbetat i många år på ledande befattningar. Även Edblad har gedigen styrelseerfarenhet och är idag ledamot i Instalco AB, Purmo Group och ledamot i IVA:s avdelning för samhällsbyggnad.

Fredrik Nilzén arbetar sedan sex år tillbaka som Head of Group Sustainability på koncernnivå inom Swedbank. Tidigare arbetade han under 13 år på Accenture som IT & Managementkonsult samt nordisk hållbarhetsansvarig. Nilzén är även sedan många år styrgruppsmedlem i EEFIG, The Energy Efficiency Financial Institutions Group, samt styrelseledamot i Swedish House of Finance och Swedbank Hypotek.

Magnus Persson är nytillträdd (2023) vd för Skanska Sverige AB (Entreprenad). Persson har varit på Skanska sedan 1998 då han började som projektingenjör. Han är civilingenjör från Lund.

Styrelsens ledamöter utses på två år och kan återväljas högst två gånger. SGBC eftersträvar att styrelsens sammansättning på ett adekvat sätt återspeglar medlemskårens sammansättning.

Årets valberedning utgjordes av ordförande Jeanette Reuterskiöld (Reuteros Sverige), Jan Odelstam (Skanska Sverige), Kerstin Gillsbro (Jernhusen AB), Lars Johansson (Folksam AB) samt Ann-Louise Lökholm-Klasson från Sweco Sverige.

SGBCs styrelse 2023:

Ulrika Francke (omval), Vasakronan, styrelseordförande
Alexandra Hagen, White Arkitekter
Petra Krüger, NCC
Stefan Sandberg, Svenska Bostäder
Tomas Holmgren (omval), Sweco
Therese Rattik (omval), AREIM
Stefan Dahlbo (nyval), Fabege
Carina Edblad (nyval), Thomas Betong
Fredrik Nilzén (nyval), Swedbank
Magnus Persson (nyval), Skanska