Nyheter

Närproduktion och hållbara materialval präglar Brf Aulan i Mölndal

Kvarteret Aulan är det första av fyra kvarter i Pedagogen Park i Mölndal. Projektet är ett egenutvecklat kvarter för Skanska Bostadsutveckling och här väntar nybyggda ljusa bostadsrätter med fokus på närodling och hållbarhet för personer som föredrar lugnet framför citypulsen. Till Brf Aulan har Wienerberger levererat två klimatförbättrade fasadtegel som både passar in bra i Skanskas systematiska klimatarbete och skapar variation och liv i fasaderna.

Brf Aulan i Göteborg markerar startskottet för en av Skanska Bostadsutvecklings stora satsningar i området Pedagogen Park i Mölndal. Med sina 72 lägenheter kommer Brf Aulan att erbjuda en oas med närhet till allt man behöver – samtidigt som du har naturreservatet Änggårdsbergen runt knuten.

Kvarteret Aulan är det första kvarteret av fyra i området, där Skanska under hela processen har bibehållit ett starkt hållbarhetsperspektiv. Bland annat ska närproduktion och hemodling uppmuntras, med växthus och odlingsplatser i varje kvarter. Dessutom har man tänkt mycket på materialvalen som en del av ett systematiskt klimatarbete – där bland annat tegeltillverkaren Wienerberger kommer in i bilden.

Inspiration från projekt i söder

Skanskas ambition för Pedagogen Park var att spänna hållbarhetsbågen inför byggandet av varje nytt kvarter – och Brf Aulan var först ut. Martin Hagman, projektchef på Skanska, berättar:

– Först utredde vi om vi kunde göra all platsgjuten betong i grön betong, vilket vi lyckades med. Detta sänkte CO2-avtrycket och med hjälp av EPD:er kunde vi skapa mätbara data. Stål och betong har den största påverkan men nu jobbar vi i större utsträckning med övriga material. Det var så Wienerbergers klimatförbättrade fasadtegel kom in.

Han fortsätter:

– Vi brukar ofta sprida goda exempel och berätta om saker vi gör in-house på Skanska och det var så vi hörde talas om Wienerberger. Deras klimatförbättrade fasadtegel hade levererats till Gottorps Hage i Malmö, som är ett av våra stora prestigeprojekt nere i söder. Därför började vi titta på ifall deras fasadtegel även skulle kunna passa för Aulan. Det visade sig att vi skulle kunna sänka vårt klimatavtryck med 35–40 procent genom att välja LESS. När jag sedan fick Skanska Bostadsutveckling med på banan tog jag kontakt med Wienerberger och tillsammans lyckades vi sy ihop den här affären.

Fasadtegel skapar liv och variation

Enligt detaljplanen ville man ha variation i fasaderna, vilket var en stor anledning bakom valet av fasadtegel. Martin Hagman förklarar:

– På markplan har vi stående tegel som sedan går över till liggande, just för att skapa variation. Sedan har man valt att trapphusindelat jobba med olika kulörer för att skapa liv i fasaden. Tegel är dessutom ett hållbart material över tid, som inte kräver så mycket underhåll för bostadsrättsföreningen.

Skanska valde två fasadtegel från Wienerberger, EW0109 Vit Marmor tillverkat med biogas och EW0477 Maghogni från deras miljövänliga fasadtegelserie LESS. Mikael Lorentzon, regionansvarig säljare för Wienerberger i Västsverige, berättar:

– Kvarteret Aulan är det första LESS-projektet i väst och det är så klart roligt att se hur våra miljöstenar får mer och mer uppmärksamhet även i Västsverige. Skanska tog kontakt med oss tidigt och ville se på stenar och jag tycker att det är bra när vi kan jobba på det sättet. Det är alltid bra att inkludera oss tidigt i processen.

Han kompletteras av Martin Hagman, som avslutar:

– Med Wienerbergers intresse av att skapa ett referensprojekt i Göteborg så lyckades vi att få i gång ett fint projekt tillsammans. För Skanska är hållbarhet en enormt viktig fråga och materialet tegel har stor potential att sänka husbyggnationers totala påverkan. LESS-serien är ett bra steg i den riktningen.

Nu är murningsprocessen avslutad och projektet har inflyttning september 2023.