Nyheter

Byggstart av Logicenters Triple Zero – siktar på CO2- neutralitet

Under onsdagen byggstartade Logicenters sitt arbete med projektet Triple Zero, bolagets mest ambitiösa hållbarhetsprojekt. Bygget är nu officiellt i gång efter att trästommen på den nya logistikanläggningen rests. Logicenters vill fortsätta utveckla fastighetsbranschen som är i stort behov av att minska hela sitt klimatavtryck.

För att komma ett steg närmare en koldioxidneutral framtid har nu projektet Triple Zero startats. Den nya anläggningen, som kommer att vara en del av Bålsta Logistikpark i Norra Stockholm, fokuserar på att hitta nya innovativa material med lågt CO2-avtryck baserat på produktion, transport och drift ur ett livscykelperspektiv.

Logicenters har därför bytt ut den traditionella stålstommen till en trästomme och fasader som normalt byggs av stål och stenull blir nu i stället träfasader med hampaisolering. Betongen, som utgör ett stort klimatavtryck, har optimerats i golvkonstruktioner och där det har varit möjligt ersatts av mer klimatsmarta alternativ.

Utöver detta finns många flera innovativa lösningar för energiförsörjning framtagna.

– När vi startade planeringen av Triple Zero kändes det verkligen som vi spände bågen högt. Men vi har redan lyckats överträffa våra förväntningar genom att våga utmana och driva innovation. Triple Zero fungerar som en katalysator för utvecklingen och vi kommer ta med de bästa delarna in i våra framtida projekt och på så sätt få till en verklig förändring, säger Eva Sterner, chef för utvecklingsprojekt hos Logicenters.

Den nya logistikanläggningen planeras att stå helt färdig under slutet av 2023 med en yta på totalt 20 000 m2 . Fastigheten byggs på spekulation där Logicenters förhoppning är att hitta en lämplig kund med hög miljöprofil.

– Vi på Logicenters vill verkligen gå i bräschen och visa vad som är möjligt. Att våga bygga hållbart är en stor och dyr satsning, men för att klara morgondagens krav ser vi investeringen som en självklarhet. Fastighetsbranschen kan inte längre blunda för miljökonsekvenserna och alla behöver ta sitt fulla ansvar. Triple Zero kommer förhoppningsvis sprida både kunskap och inspiration för andra att ta efter, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.