Nyheter

Parlamentet stöder nya regler om hållbara produkter utan grönmålning

På torsdagen ställde sig parlamentet bakom ett lagförslag som ska förbättra märkningen av produkter, öka deras hållbarhet och sätta stopp för vilseledande påståenden.

Parlamentet antog med 544 röster för, 18 röster emot och 17 nedlagda röster ett förslag till nytt direktiv som ger konsumenter mer inflytande i den gröna omställningen. Direktivets huvudsyfte är att göra det lättare för konsumenter att göra miljövänliga val och uppmuntra företag till att erbjuda fler tåliga och hållbara produkter.

Förbud mot vilseledande marknadsföring och allmänna miljöpåståenden

Parlamentets förhandlingsmandat går ut på att det ska vara förbjudet att använda allmänna påståenden som ”miljövänlig”, ”naturlig”, ”biologiskt nedbrytbar”, ”klimatneutral” och ”eko” om dessa inte styrks av detaljerade bevis. Även miljöpåståenden som uteslutande bygger på utsläppskompensation ska förbjudas. Andra vilseledande metoder som ska förbjudas är exempelvis osanna påståenden om en produkts livslängd eller hur intensivt den kan användas. Producenter ska inte heller kunna göra påståenden om produkten som helhet om de bara gäller för en del av den.

För att göra produktinformationen lättare att förstå vill parlamentet bara tillåta hållbarhetsmärkningar som bygger på officiella certifieringssystem eller som fastställts av offentliga myndigheter.

En kamp mot förkortad produktlivslängd

För att produkterna ska hålla längre vill parlamentet förbjuda att produkter utformas på sätt som förkortar livslängden eller medför tidiga fel. Producenter ska inte heller tillåtas att begränsa en produkts funktion när den används med förbrukningsartiklar, reservdelar eller tillbehör (till exempel laddare eller bläckpatroner) som tillverkats av andra företag.

För att konsumenterna ska kunna välja mer hållbara varor och varor som går att reparera måste de informeras om eventuella reparationsbegränsningar innan köpet. Parlamentarikerna föreslår också en ny garantimärkning som inte bara visar längden på den lagstadgade garantin utan också längden på eventuella förlängda garantier som producenten erbjuder. Detta skulle göra det lättare att urskilja kvalitetsvaror och få företagen att lägga mer kraft på produkternas hållbarhet.

Efter omröstningen sa föredraganden Biljana Borzan (S&D, Kroatien) så här:

– Industrin ska inte längre tjäna pengar på att göra konsumentvaror som går sönder så fort garantin gått ut. Konsumenter ska få tydlig information om reparationsmöjligheter och hur mycket de kostar. Produktmärkningarna ska informera medborgarna om vilka produkter som garanterat håller längre. Producenter som tillverkar mer hållbara varor kommer att tjäna på det. Det här är slutet för djungeln av falska miljöpåståenden eftersom bara godkända och välgrundade påståenden kommer att tillåtas.

Nästa steg

EU:s ministerråd antog sitt förhandlingsmandat den tredje maj. Det betyder att förhandlingarna mellan parlamentet och EU-ländernas regeringar om direktivets slutgiltiga innehåll och lydelse snart kan börja.

Bakgrund

Det föreslagna direktivet är en del av EU:s första paket om den cirkulära ekonomin. Paketet innefattar också ekodesignförordningenbyggvaruförordningen och ett initiativbetänkande om EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier. Det banar väg för ett nytt direktiv om miljöpåståenden som ska tydliggöra villkoren för miljöpåståenden i framtiden.

Genom att anta denna lagstiftning svarar Europaparlamentet på medborgarnas förväntningar om hållbar konsumtion, förpackning och produktion samt hållbar tillväxt och innovation i enlighet med förslagen 5(1), 5(7), 5(10) och 11(2) i slutsatserna från konferensen om Europas framtid.

Foto: rob-armbruster