Nyheter

Marr Contracting använder Neste MY Förnybar Diesel för att minska utsläppen av växthusgaser inom byggbranschen

Världen är på väg mot en fossilfri framtid. Under det senaste COP27-mötet sändes en tydlig signal om att utfasningen av fossila bränslen kommer att genomföras. Det underströk även hur viktiga förnybara bränslen är som lösning under den omställningen, för att här och nu mildra klimatkrisen och dess effekter.

Sedan augusti 2022 har Marr Contracting (Marr), en av Nestes kunder inom byggbranschen, använt Neste MY Förnybar Diesel (även känd som HVO100) i sina vippkranar för tunga lyft i Australien.

Ett viktigt steg i verksamhetens resa mot netto-noll utsläpp av växthusgaser som stöder Marr i sitt miljöåtagande. Denna milstolpe har också varit en positiv erfarenhet av att ställa om till förnybar diesel för Australiens byggbransch. Låt oss ta en närmare titt på hur arbetet har minskat koldioxidutsläppen.

Alternativa bränslen i Australiens byggbransch

Enligt en rapport från Lendlease bidrar utsläppen från byggbranschen till omkring 23 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. 5,5 procent av dessa kommer direkt från byggmaskiner och utrustning som drivs med fossila bränslen, framförallt diesel. Slutsatser från World Economic Forum tydde också på att byggbranschen använder fler dieselmotorer än någon annan sektor, vilket ligger i linje med uppgifter från institutionen för klimatförändringar, energi, miljö och vatten i Australien.

Undersökningar visar att på grund av dieselbränslets överlägsna kombination av energitäthet, prestanda och tillförlitlighet är det fortfarande det populäraste bränslet i byggsektorn, och driver mer än 75 procent av all tung byggutrustning i Australien. Många befintliga dieseldrivna byggmaskiner skulle redan kunna köras på blandningar med biodrivmedel som som biodiesel på upp till 20 procent, och på mer avancerade bränslealternativ som förnybar diesel. Förnybar diesel är ett drop-in-alternativ med nästan identisk kemisk sammansättning som fossil diesel, och som kan användas rent i befintliga dieselmotorer.

Det finns ett växande intresse för att ställa om till förnybara bränslen inom byggbranschen i Australien likt många andra länder. Förnybar diesel är särskilt intressant, och Marr är ett exempel på företag som deltar i denna omställning. .

Så gick Marr över till förnybar diesel

Marr insåg att det var brådskande att hitta ett drop-in-alternativ till fossil diesel för att driva sin tunga lyfttornskranar, och arbetade tillsammans med Neste för att utvärdera användningen av förnybar diesel i kranarna. De navigerade gemensamt genom importprocessen så att den första transporten till Marr anlände i Australien i augusti 2022.

I november 2022 meddelade regeringen i New South Wales (NSW) att förnybar diesel skulle få användas i Marr-kranarna som användes vid bygget av två viktiga offentliga infrastrukturprojekt; nya Sydney Fish Markets (med Multiplex som leveranspartner) och Powerhouse Parramatta (med Lendlease som design- och byggpartner).

Tillkännagivandet kom bara några månader efter att Australiens regering antog den första klimatförändringslaen på ett decennium, med åtagandet att minska utsläppen med minst 43 procent till 2030 (jämfört med 2005) och nå nettonoll till 2050. Detta visade på en positiv utveckling med en mer omfattande användning av förnybar diesel, och på det behov som finns av dessa typer av bränslen med lägre utsläpp.

– Det har varit en hel del diskussion om elektrifiering, och visst kommer det finnas en plats för elektriska kranar, men vi vet att de inte är det enda svaret. Särskilt inte när man ser det i ett produktivitetsperspektiv och tar med den nuvarande tillgången på förnybar el på den australiska marknaden i beräkningen, säger Simon Marr, VD, Marr Contracting.

Även om storleken på de förnybara energikällornas andel av landets energi, inklusive vind, sol och vattenkraft, växer i Australien, visar senaste datan från Australian Energy Market Operator (AEMO) att 79 procent av den energi som genererades på Australiens östkust under de senaste tolv månaderna kom från fossila bränslen.

– Efter att ha tittat på alternativen anser vi att förnybar diesel är den mest hållbara kraftkälla som för närvarande finns tillgänglig för det arbete vi gör. Det beror på att vi kan ställa om från fossil diesel men ändå bibehålla den hastighet, kraft och tillförlitlighet som våra kranar har, vilket gagnar produktiviteten och kostnadseffektiviteten i de projekt vi arbetar med. Samtidigt vi hjälper våra kunder att uppnå deras hållbarhetsmål, säger Marrs VD Simon Marr.

Reaktionerna på att använda förnybar diesel i Australien har tagits emot väl av ett antal stora australiska byggbolag, som åtagit sig att använda förnybar diesel på byggarbetsplatser.

Ur ett tillförlitlighets- och prestandaperspektiv kan Marr konstatera att förnybar diesel har minskat utsläppen, samtidigt som de ser renare olja, motorer och bränslefilter vid service av kranarna, jämfört med fossila bränslen och mindre avancerad biodiesel.

Betydelsen och behovet av en övergång till förnybara bränslen

Att ställa om till Neste MY Förnybar Diesel kan minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent* jämfört med fossil diesel, räknat på bränslets hela livscykel. Neste anser att förnybara bränslen inte är den enda lösningen på klimatkrisen, utan kompletterar andra initiativ för att minska koldioxidutsläppen från industrin, till exempel elektrifiering. För många områden kommer det dock fortfarande att ta lång tid för elektrifiering och andra framtida tekniker för minskade koldioxidutsläpp att nå full kommersialisering så den faktiska effekten av dem har i detta skede inte förverkligats fullt ut.

– Vi som arbetar med krankapaciteten på ett bygge tillhör ett av de sista stegen i byggprocessen, så vår möjlighet att påverka vår industri i ett göra den mer produktiv och mer hållbar påverkas av det. Även om kranarna är en synlig del av en byggarbetsplats så är den mängd bränsle som används vid driften av dem ganska obetydlig jämfört med den totala förbrukningen på ett projekt. Men vi tar våra kunders hållbarhetsmål på allvar och vill erbjuda dem en genomförbar lösning genom en direkt minskning av våra Scope 1-utsläpp, säger Marr.

Marr fortsätter att utbilda, uppmuntra och stödja sina australiska kunder i att använda förnybar diesel som ett alternativ till fossila bränslen och elektrifiering till kranarna på byggarbetsplatser.

– Det finns ingen tid att förlora. Vi behöver omedelbara och konkreta åtgärder för att minska klimatförändringarna – och förnybara bränslen kan i dag bidra positivt i det arbetet.

* Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.

Foto: Martin Str