Nyheter

Ny storskalig AI-baserad återbrukstjänst för företag

Nu introduceras en helt ny AI-baserad nationell och helt digital tjänst som förenklar och gör det möjligt för företag att återbruka rationellt och systematiskt.

Intresset för återbruk ökar i Sverige. Alltfler företag strävar efter ökad hållbarhet och EU:s olika krav inom den nya taxonomin och förordningarna om byggproduktion driver på utvecklingen. Men någon storskalig tjänst för företag som vill återbruka rationellt och systematiskt har inte funnits på marknaden – förrän nu.

– Idag hjälper vi företag att förebygga och hålla nere avfallsmängderna samt att material- och energiåtervinna. Genom att vi nu kan erbjuda våra kunder att återbruka i större skala minskar de sin miljöbelastning när vi hjälper dem inom hela avfallshierarkin, säger Mårten Widlund, vd på PreZero.

Grundtanken med GoZero är att det ska vara enkelt, rationellt och tryggt att använda. Några grundfunktioner i GoZero:

Inventering och register över sådant som blir över eller inte längre behövs i verksamheten, men som ändå inte behöver bli avfall.

Ett digitalt AI-baserat it-stöd hjälper till vid inventering och registrering.

Möjlighet att sälja, skänka bort eller köpa sådant som går att återanvända.

– Med artificiell intelligens matchar GoZero det som blir över med den som behöver, inom eller utom det egna företaget. En stor ekonomisk fördel med detta är att det inte behöver byggas upp några mellanlager då sådan hantering är väldigt kostsam, säger Andreas Kviby vd för GoZero.

– Vår vision är ett hållbart samhälle med noll avfall, Zero Waste, där allt återanvänds eller återvinns. Med GoZero visar vi att vi menar allvar, säger Mårten Widlund, vd för PreZero.

https://vimeo.com/826129428/e40a963d88?share=copy

Foto: Pavel Koubek