Nyheter

IKEA Köpenhamn tar form: Citybutiken krönt med 1 450 kvadratmeter solceller

Taket på IKEAs nya stadslager i Köpenhamn har nu täckts med 1 450 kvadratmeter solceller som kommer att täcka ca. 25 % av byggnadens strömförbrukning för belysning, ventilation och pumpar. Installationen av solceller markerar en milstolpe för bygget, som beräknas stå klart under sensommaren och uppnå den erkända miljöcertifieringen BREAAM ”Outstanding”.

Solceller är snart redo att förse IKEA Köpenhamn med förnybar energi.

De 1 450 kvadratmeterna solcellerna har precis installerats på taket till det nya stadsmagasinet som slår upp portarna på sensommaren på Kalvebod Brygge i Köpenhamn.

Solcellerna kommer att täcka ca. 25 % av byggnadens strömförbrukning för belysning, ventilation och pumpar. Solcellerna ger också ett betydande bidrag till planen att uppnå BREEAM-certifieringen ”Outstanding”, vilket är den högsta betyget inom en av de mest erkända miljöcertifieringarna i världen.

– Vi är glada över att ha kommit så här långt efter många års planering och visioner för bygget. Nu kan vi snart leverera el till IKEA Köpenhamn i och med etableringen av solcellerna, som ska generera förnybar energi till varuhuset, säger varuhuschef för IKEA Köpenhamn John Kristian Sørensen.

Miljövänlig från topp till botten

Med en takträdgård fylld med inhemska träd och buskar som bidrar till den biologiska mångfalden i staden, samt implementering av solceller och energieffektiva lösningar, kommer varuhuset att bli ett grönt andningshål i hjärtat av Köpenhamn.

Enligt John Kristian Sørensen har de energieffektiva lösningarna varit en mycket central del redan från början.

– Från start har det varit ambitionen att tänka smarta lösningar in i alla delar av bygget. Det gäller till exempel energiförsörjningen, men även fjärrkyla av lagret från havsvatten, vilket är mer klimatvänligt än traditionell kyla. Med etableringen av solcellerna har vi nått en betydande milstolpe och är ett steg närmare öppnandet av cityvaruhuset, säger John Kristian Sørensen.

2030 ska IKEA vara en cirkulär och klimatpositiv verksamhet och det målet har varit utgångspunkten för bygget av IKEA Köpenhamn.

– Bygget av IKEA Köpenhamn är en viktig lärdom på vår resa mot att bli en cirkulär och klimatpositiv verksamhet 2030. Det handlar både om hur vi bygger i framtiden, men så klart också om hur vi kan inspirera våra kunder att göra mer i framtiden klimatvänliga val. IKEA Köpenhamn kommer att bli en ledstjärna för båda områdena, säger John Kristian Sørensen.

Det blivande varuhuset kommer att innehålla tre våningar med inspiration, restaurang- och caféytor samt sittplatser inomhus och utomhus. Takträdgården blir ett centralt inslag med bänkar och utsikt över staden. Det är möjligt att besöka takträdgården från grannbyggnaderna eller ta en vila i den nya parken med träd och buskar ovanpå IKEA.

Varuhuset ritades av Dorte Mandrup Arkitekter.

7 fakta om IKEA Köpenhamn:

Miljöcertifiering – Byggnaden förväntas uppnå BREEAM-certifieringen ”Outstanding”, vilket är högsta betyg inom en av de mest erkända miljöcertifieringarna i världen.

Solceller – 1450 m2 solceller på taket kommer att täcka ca. 25 % av byggnadens strömförbrukning för belysning, ventilation och pumpar.

Fjärrkyla – Kylningen av lagret kommer att ske med fjärrkyla från vatten som kyls i en central anläggning, där kylningen i första hand baseras på kallt havsvatten.

Vild natur – 250 inhemska träd och buskar planteras i takträdgården för mer biologisk mångfald i staden och ökat upptag av CO2 från luften.

Fasaden – 25% av fasaden är täckt med grön plantering.

Cyklar – Området runt varuhuset har plats för 500 cykelparkeringar, så IKEA tar emot Köpenhamnsbornas föredragna transportmedel (bara vart tredje av stadens hushåll äger en bil). Det kommer även att finnas 11 lastcyklar med elmotorer att låna ut.

Avfall – 85 % av allt avfall förväntas återvinnas.