Nyheter

Fem Frågor till Sandra Holmström, Hållbarhetsspecialist på Fabege

1. Ser vi en trend eller snarare övergång från nybyggnation till renovering/ombyggnad just nu?

– Ja, det märker jag tydligt. Våra stads- och fastighetsutveckare utreder numer alltid alternativet att bibehålla och utveckla redan befintliga byggnader. CO2-avtrycket är en del av beslutsunderlaget.

2. Om beställare väljer att ”vårda det som redan byggts” istället för att bygga nytt kan det bli betydande reducering av CO2-avtrycken?

– Ja, det kan minska CO2-avtrycket med 70 % beroende på hur stora ingrepp som behöver vidtas i samband med ombyggnationen, det vill säga om vi kan bibehålla befintliga strukturer, stomme, fasader och tak.

3. Fabege har satt upp målet att halvera CO2-avtrycket i de projekt som ni är involverade i till 2030 – vad innebär det?

– Det handlar i första hand om att bevara och inte bygga nytt men också om att bygga med återbrukat material. Om vi behöver välja nya material så ska de vara klimatsmarta, exempelvis ha hög andel återvunnet innehåll. Vi jobbar också med att minimera transporter och uppkomsten av avfall under produktionen samt välja förnyelsebar energi under produktionen.

4. Du kommer bland annat att presentera ”Återhus – att bygga hus av hus” – ett projekt där ni bygger kompetens kring återbruk – och som fastighetsbranschen kan ta del av?

– Ja, vårt hållbarhetshus är ett spännande utvecklingsprojekt där erfarenheter legat till grund för vår återbruksstrategi. Jag kommer också att berätta mer om vår återbruksstrategi och vårt nystartade återbrukslager i Solna.

5. Till sist, Renoveringsdagarna 2023 på Bonnierhuset 31 maj – 1 juni kommer att vara ett årligen återkommande event – är det viktigt att ha koll framöver på vad som sker inom området?

– Absolut, branschens förflyttning från nyproduktion till ombyggnad i kombination med allt tuffare hållbarhetskrav väcker nya frågeställningar och behov av erfarenhetsåterföring och kompetensutveckling.

Hållbarhetshuset har uppförts på initiativ av Fabege i samarbete med entreprenören Zengun. Projektet är en del av det Vinnova finansierade forskningsprojektet Återhus – att bygga hus av hus där 14 samverkansparter utvecklar metoder, processer och verktyg för att möjliggöra återbruk av tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong. Bild: Fabege

Intresserad att medverka som deltagare på Renoveringsdagarna 2023 (31 maj – 1 juni – Bonnier Conference Center, Stockholm)?

Realstad AB

Kurt Elstad

070-767 18 09

[email protected]

www.realstad.se

https://www.realstad.se/renove…

https://events.magnetevents.co…

Intresserad att bli utställare?

Begär offert, [email protected] eller, kontakta på 070-480 97 15,