Nyheter

SGDS Gruppen presenterar sin första hållbarhetsberättelse

SGDS Gruppens ska vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande och anläggning i Sverige. Dagens rapport är den första av sitt slag och presenterar SGDS Gruppens initiativ och framsteg inom området hållbarhet. Underlaget utgör också del av den publikation som tagits fram av samtliga bolag i Saint-Gobain Sverige: ”Hållbarhetsåret 2022 – Vi bygger och möjliggör hållbarhet”. Resultatredovisningen ingår i moderbolaget Saint-Gobain, börsnoterat i Paris, globala rapportering.

Byggbranschen omfattar många olika verksamheter, har en omfattande logistik och många olika produkter. SGDS Gruppen är verksamma inom bygg, vs, va, kakel och plåt under sina varumärken: Bevego, Dahl, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och Optimera.

Tillsammans har dessa bolag ca 180 etableringar och förser drygt 150 000 kunder inom bygg- och installation med produkter dagligen, därav har bolaget vidtagit många åtgärder inom distributionsverksamheten vilket framgår i rapporten. SGDS Gruppen har också antagit transportutmaningen, Fossilfritt Sverige, som ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan genom fossilfria transporter 2030.

– Vi har ett väl genomtänkt och ambitiöst klimatmål som innebär att vi ska reducera våra egna klimatutsläpp och uppnå klimatneutralitet i vår verksamhetsdrift till 2030 samt i hela vår värdekedja år 2045, säger Annica Hagen vd för SGDS Gruppen AB och Saint-Gobain Distribution Sverige och fortsätter: Hållbarhetsberättelsen konkretiserar våra initiativ och de resultat vi hittills uppnått, det är ett viktigt dokument inte minst för alla våra medarbetare som bidragit till resultatet.

Saint-Gobain hållbarhetsengagemang omfattar många områden och bolaget har förbundit sig till Agenda 2030 med FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och de åtgärder som behövs.

Resultat 2022

Resultatet för SGDS Gruppen 2022 visar en minskning av de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 med över 48% och i scope 2 med 65% jämfört med 2019. Den största påverkan på klimatet kommer från de produkter som vi köper och säljer.

– Bygg- och anläggningsbranschen står inför en enorm utmaning för att klara de kommande årens nödvändiga klimatomställning i samhället. Med vår unika position i värdekedjan har vi en möjlighet till, och ett ansvar för, att bidra till hållbart och cirkulärt byggande i Sverige, säger Hanna Hallin, hållbarhetschef SGDS Gruppen.

Under 2022 lanserades därför ett antal initiativ för att underlätta för kunderna att göra mer hållbara val, få bättre insyn i produkters miljöpåverkan och sänka sitt klimatavtryck:

Optimera blev först ut i branschen med att tillhandahålla klimatkalkyler till samtliga större offerter, där kunden kan se koldioxidavtrycket per produkt.

Konradssons kakel introducerade Grönt kakelval, ett samlingsnamn för alla plattor som är bedömda i Svanens husportal, Byggvarubedömningen, Basta och Sunda Hus

Dahl skiftade till 100% återvunnen kartong i allt förpackningsmaterial som går till kund

Bevego rullade ut sin första eldrivna lastbil i sin distributionsflotta där ett av fyra fordon kördes fossilfritt under 2022, som en del i SGDS Gruppens färdplan mot 100% fossilfria transporter i hela Sverige senast 2030.