Nyheter

Europas ledare ser Sverige som modell för koldioxidfri uppvärmning

För att minska utsläppen och uppnå klimatmålen 2030 har EU identifierat värmepumpar som en viktig nyckel. Sverige är ett föregångsland på området och nu riktas blickarna hit när Europa behöver bli oberoende av olja och gas för uppvärmning.

Den 26 maj inviger energi- och näringsminister Ebba Busch en internationell konferens på Tekniska museet i Stockholm, ett sidoevent kopplat till det svenska ordförandeskapet i EU.

Uppvärmning av byggnader står idag för mer än en tredjedel av Europas utsläpp av växthusgaser. Med en omställning till värmepumpsteknik skulle den kunna minska snabbt. Man räknar med att tio miljoner värmepumpar behöver installeras i Europa under de kommande fem åren för att nå utsläppsmålen, men fortfarande installeras en ny gasvärmepanna var sjätte sekund bara i Europa.

Talare och deltagare på konferensen är några av Europas viktigaste beslutsfattare samt forskare och industrirepresentanter på internationell nivå. På konferensen presenteras den energipolitiska utvecklingen inom den europeiska värmesektorn med fokus på möjligheterna med värmepumpar. Svenska pionjärer inom hållbara energilösningar delar även med sig av sina kunskaper om och erfarenheter av övergången från fossila bränslen till värmepumpar samt diskuterar hur de kan tillämpas på andra marknader i Europa.

Evenemanget arrangeras av Tekniska Museet, forskningsinstitutet RISE, som stöttat tekniken i hela innovationsprocessen, KTH Kungliga Tekniska Högskolan som har forskat på värmepumpstekniken, Heat Pump Centre – HPT TCP by IEA som faciliterar internationellt forskningssamarbete och NIBE som utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981.

Deltagarna kommer att erbjudas en rundtur på Wisdome Stockholm, Tekniska museets utbyggnad som är testplats för ett europeiskt forskningsprojekt med målet att bygga framtidens smarta bergvärmesystem. Systemet inkluderar tio borrhål på 250 meters djup och högteknologiska sensorer som samlar in data för ta reda på hur man kan optimera användningen och ta tillvara både värme och kyla i stora byggnader.

Korta fakta om uppvärmning i Europa:

Var sjätte sekund installeras en ny gaspanna i Europa

Uppvärmning och kyla av byggnader står idag för 36% av Europas utsläpp av växthusgaser.

För att nå klimatmålen 2030 är värmepumpar en nyckelfaktor. De närmaste fem åren behöver 10 miljoner värmepumpar installeras i Europa.

I Sverige har drygt 25% av alla småhus installerat bergvärme, vilket ger en minskad energiförbrukning med 70% för uppvärmningen.

OM WISDOME STOCKHOLM

Samarbeten och finansiering
Satsningen finansieras med Stora Enso som huvudpartner och Vectura som partner för byggprojektledning för projektet samt NIBE som hållbarhetspartner och Ericsson som huvudpartner till Tekniska. Genomförandet är möjligt tack vare stöd från Wallenbergstiftelserna, Erling-Perssons Stiftelse, Stora fonden och Fritz Öst fond för elektroteknik.

En nationell satsning
Wisdome har sin utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet. Med bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse skalas det nu upp och blir en nationell satsning.

Inom Wisdome samverkar Sveriges fem ledande science center – Malmö Museer, Universeum i Göteborg, Curiosum i Umeå, Tekniska museet i Stockholm med Visualiseringscenter C i Norrköping som nav i samarbetet. Till projektet är också ett 10-tal universitet och forskningsmiljöer kopplade med kunskap kring forskning, teknik, tillämpning och didaktik.

Bild: Elding Oscarson