Nyheter

Vision ska minska co2-utsläpp med 90 procent

Fackförbundet Vision har beslutat att nå nettonollutsläpp och minska kansliorganisationens koldioxidutsläpp med 90 procent fram till 2035. För att klara målet kommer Vision att fortsätta digitaliseringen av förbundets medlemstidningar samt ställa om till hållbara transporter och tjänsteresor.

–  Alla måste bidra till att minska utsläppen och takten måste öka. Klimatförändringarna leder till att kostnaderna för utsläpp kommer att öka och som medlemsförbund förvaltar vi medlemmarnas pengar klokt. Men framför allt påverkar klimatförändringarna våra medlemmars framtida livs- och arbetsvillkor. Genom att minska kansliorganisationens klimatpåverkan och ta ansvar för våra koldioxidutsläpp bidrar Vision till en hållbar framtid och bra villkor i ett förändrat arbetsliv, säger Karin Ottosson, kanslichef i Vision.

Vision har med stöd av klimatkonsultföretaget Zero Mission beräknat och redovisat kansliorganisationens utsläpp av växthusgaser sedan 2018. Visions klimatpåverkan omfattar utsläpp från produktion av köpt el och värme samt utsläpp från transporter, konsumtion, tjänster och avfall.

År 2019 var Visions totala utsläpp 1367 ton koldioxidekvivalenter och det är utifrån denna nivå som minskningen ska ske. Beräkningen görs enligt GHG Protocol.

Utsläppsminskningen berör både kansliorganisationens verksamheter och de fastigheter som förbundet äger. En viktig del handlar om att involvera chefer och medarbetare och ge dem inflytande att driva arbetet framåt.

År 2022 lanserade Vision den nya fackliga rollen klimatombud på arbetsplatserna.

–  I dag har Vision över 100 klimatombud som tar tillvara medlemmarnas klimatengagemang och jobbar tillsammans med arbetsgivare för att öka kunskapen om den gröna omställningen och minska arbetsplatsens klimatpåverkan, säger Karin Ottosson.