Nyheter

Hållbarheten i fokus på Region Gotlands samhällsbyggnadskonferens

Varför är den gestaltade livsmiljön så viktig? Vad krävs av den samtida arkitekturen? Och vad behövs egentligen för att samverkan ska bli ett redskap för hållbart byggande? Den 25 maj kommer ett antal högaktuella samhällsbyggnadsfrågor belysas på ett heldagsseminarium i Visby.

– Vi behöver lyfta fram hållbarhetsfrågorna sett i ljuset av bland annat urbaniseringstrenden, klimatförändringar och digitalisering. Utmaningarna är många och komplexa. Det finns sällan några enkla generella lösningar utan ofta krävs samverkan mellan olika aktörer och åtgärder som tar hänsyn till platsens unika förutsättningar, säger Lise Langseth, samhällsbyggnadsdirektör vid Region Gotland.

Behöver hållbart byggande vara dyrare än traditionellt?

Vilken betydelse har kulturmiljön för den totala livsmiljön? Att mäta hållbarhet i planeringen – hur kan tekniken och digitalisering bidra? Det är exempel på frågor som kommer att diskuteras.

Lise Langseth lyfter vad som är på gång på Gotland och vilka utmaningar och möjligheter som finns lokalt.

– Vi vill växa men också värna om vår natur och kulturmiljö. Landskapet är dramatiskt och vackert och geologin utmanande. Den politiska majoriteten i Region Gotland vill skapa möjligheter för att bygga 500 bostäder per år fram till 2026. Det är en väsentlig volym med gotländska mått. Byggandet ska vara hållbart och utbudet varierat. Utöver det finns flera planerade stadsbyggnadsprojekt, säger hon.

Parallellt kommer Region Gotland arbeta för en skyndsam energi- och klimatomställning. En plan för bevarande av grönområden är på väg till regionfullmäktige för beslut och en strategi för världsarvet Hansestaden Visby antogs 2020.

Bland föredragshållarna finns bland annat riksarkitekten Helena Bjarnegård som kommer att tala om vad begreppet gestaltad livsmiljö innebär i praktiken.

Karin Måwe, affärsutvecklingschef vid Belatchew Arkitekter, håller ett föredrag om arkitektur och hållbarhet.

Dessutom talar Ulrika Mebus, ordförande för Icomos Sverige, Andreas Huss, projektledare vid Rise, och Mikael Lundström, coach och samverkansledare vid Mi4U, om olika aspekter på hållbarhet, digitalisering och samverkan inom samhällsbyggande.

– Omkring 130 deltagare är anmälda, de flesta är tjänstemän, politiker och företagare inom bygg- och fastighetsbranschen. Min förhoppning är att vi får ett öppet och reflekterande samtal mellan föredragshållare och dem som jobbar med samhällsbyggnad på olika sätt, och att de olika perspektiven får mötas. Och att alla ska gå därifrån lite klokare, säger Lise Langseth.

Region Gotlands kunskapsseminarium om hållbar samhällsbyggnad äger rum den 25 maj i Visby.

Den kommer även att livesändas på www.gotland.se för dem som inte deltar på plats.

Foto:pontificio