Nyheter

Bra resultat på Cementa efter Eco Operator-utbildning

Marie Apelgren, arbetsledare vid Cementas kalkbrott i Skövde, är mycket nöjd med kursen Eco Operator.

– Vi har inga siffror på bränsleförbrukningen ännu, men vi har sett andra förbättringar.

I kalkbrottet arbetar ett tiotal Volvomaskiner: fyra hjullastare (L90 och L350), två A60-dumprar, en EC290 samt ett par reservmaskiner. I december förra året gick maskinförarna en Eco Operator-kurs levererad av Swecon.

– Sedan hade vi ett planerat produktionsstopp under jul och nyårshelgerna, så vi har inte kunnat läsa av den långsiktiga bränsleförbrukningen, säger Marie Apelgren som dock räknar med betydligt lägre bränsleåtgång efter kursen.

Målet med utbildningen var att få förslag på förändringar för en mer effektiv och hållbar produktion, som då även genererar dieselbesparing och mindre slitage på fordonen.

Varva ner

Inte överlasta dumprarna. Överlast drar mer diesel och ökar slitaget. Det blir även onödigt stenspill på lastplats och transportvägar, vilket orsakar skärskador/punkteringar på däck. Att städa transportvägarna medför dessutom extra arbete för hjullastarna.

Hastigheten, som nu är satt till max 50km/timmen, är stor del i den förväntade bränslebesparingen.

Dumprarna ska hålla varvtalet på max 1200 RPM vid tippning av flaket, högre varvtal drar bara extra diesel.

Tänka på att inte ha en för snäv svängradie fram till krossen, för att minimera slitage på däck och dumprarna.

Anlägga nya transportvägar med så lite lutning och snäva svängar som möjligt.

– Som sagt, vi har inga hårda siffror än, men jag tycker att det märks en skillnad. Det körs mjukare och mindre ryckigt, det tror jag kommer att synas på bränsleförbrukningen.

FAKTA Eco Operator

Utbildningen består av en teoretisk del samt en praktisk del hos kunden. Efter utbildningen erbjuder Swecon även en uppföljning om det önskas.

Utbildningen är uppdelad efter segment: anläggning, produktion och industri.

Mycket handlar om relativt enkla förändringar i vardagsarbetet som att minska tomgångskörningen, köra på lägre varvtal samt planera arbetet och arbetsplatsens utformning.

Genom smartare körning kan bränslekostnaderna minska med 15-20 procent utan att produktiviteten minskar. Det spar pengar och är skonsamt mot miljön. Det betyder också mindre slitage på maskinerna och en bättre arbetsmiljö.

På bilden: Marie från Cementa i Skövde och Swecons kundutbildare Rickard Gerdlöf i diskussion under Eco Operator-utbildningen.

Foto: Tuana Fridén