Nyheter

Partex märker ut en mer hållbar framtid

Partex Marking Systems i Gullspång är världsledande tillverkare av industriella märksystem för identifiering av ledningar, kablar, rör och komponenter. Tillverkningen sker i Gullspång där företaget grundades för 75 år sedan; därutöver har man verksamhet i 13 länder.

Partex har under de senaste åren arbetat målmedvetet och strategiskt med att sätta upp mål för sitt hållbarhetsarbete. Ett arbete som kommer fortsätta framöver.

– Vi började med att identifiera ett nuläge, satte upp mål och beslutade sedan var vi skulle sätta in våra insatser för att få störst effekt. Att hitta ett alternativt material visade sig vara prioriterat för att framtidssäkra våra produkter och göra ett mindre klimatavtryck, förklarar Peter Johansson, VD för Partex produktionsbolag i Gullspång.

– Vi kommer aldrig kunna välja material som bryts ner eller får försämrade egenskaper över tid. Våra märkningar ska göra jobbet länge. Då är PVC-plast svårslagen, fortsätter Peter.

Under 2022 genomförde Partex ett projekt tillsammans med bl a Chalmers Industriteknik för att identifiera mer hållbara material för produktion av deras märkningssystem. Ett viktigt krav på ett eventuellt nytt material var att det förutom att vara mer miljövänligt också måste vara minst lika bra som PVC:n det ersätter.

Samma egenskaper med bättre hållbarhet

Projektet har varit framgångsrikt och Partex påbörjar nu lanseringen av sina produkter baserade på mer hållbara material. Johan Bengtsson, Director Materials på Chalmers Industriteknik kommenterar:

– Det är med stor glädje vi ser att Partex nu lanserar produkter med mer hållbara råvaror som ett resultat av det lyckade gemensamma projektet Partex drivit i samarbete med Chalmers tekniska högskola, RISE och oss, Chalmers Industriteknik. Det visar att Partex menar allvar med sitt hållbarhetsarbete och inte avvaktar att introducera dessa produkter på marknaden pga tvingande regulatoriska eller kommersiella orsaker.

– Vår Bio-PVC tillverkas av förnybar råvara, främst rör det sig om tallolja från träindustrin, förklarar Peter Johansson. Den förnybara råvaran har exakt samma egenskaper som sina fossila föregångare. Den är så lik att vi kunnat behålla vår befintliga maskinpark, det är både hållbart och sparar pengar för oss och kund.

När förändringen är helt genomförd kommer CO2-påverkan i Partex produkter ha minskat med 80 %.