Nyheter

Swedfund investerar 10 miljoner USD i fond för klimatinvesteringar och digitalisering

Den 12 maj investerade Swedfund 10 miljoner USD i ”E3 Low Carbon Economy Fund I” förvaltad av Nairobi-baserade E3 Capital[1]. Fonden riktar in sig på investeringar inom förnybar energi, klimat och digitalisering i utvecklingsländer söder om Sahara, däribland Kenya, Sydafrika, Ghana och Nigeria.

– Vår investering ger möjlighet för företag i tidiga skeden att växa och utveckla sin verksamhet inom områden som förnybar energi och digitalisering. Digitaliseringen är viktig eftersom den skapar möjligheter för såväl individer som företag och har en positiv inverkan på produktivitet, jobb och tillväxt, säger Swedfunds Gunilla Nilsson.

Fonden kommer investera inom tre huvudområden:

Förnybara energilösningar som inte är kopplade direkt till nätet (så kallade off-grid lösningar). Bland annat omfattar det solenergi till kommersiella och industriella kunder och solenergi-baserade produkter, till exempel lampor och kylar, till mindre företag och hushåll.

Digitala produkter och tjänster, däribland energieffektiva datacenter och trådlösa internettjänster.

Koldioxidsnåla produkter och tjänster, däribland eldrivna fordon och energieffektivitetslösningar likt smarta elmätare.

Fonden kommer främst investera mindre belopp (Mellan 500 000 USD och 1 miljon USD) i nya bolag och på så vis bygga upp en diversifierad portfölj med bolag aktiva inom fondens huvudområden. Fondens investeringar förväntas därmed stödja den förnybara energiomställningen och driva på den socioekonomiska utvecklingen i Afrika söder om Sahara genom att främja digitalisering och stärka tillgången till hållbara energibaserade produkter och tjänster samtidigt som ökade utsläpp undviks.

[1] E3 Capital har anlitats som Investment Advisor till E3 Low Carbon Economy Fund I.

Foto: Nina Stock