Nyheter

Wasaline: Omorganiseringar för att satsa på hållbarheten i ännu större skala

Miljöaspekterna inom sjöfarten har en stor betydelse och trots att Wasaline redan uppfyller kraven för IMO 2030 så vill företaget satsa på hållbarhet. Miljöaspekterna för kunderna både inom frakten och bland passagerarna har också blivit viktigare. Catarina Fant har utnämnts till Direktör för Brand, Kommunikation och Hållbarhet, där hon också ansvarar för strategiska investeringar samt kontakterna till eventuella samarbetspartners och finansiärer för olika hållbarhetsprojekt. 

– Då Aurora Botnia kom i drift var hon världens mest miljövänliga RoPax och det vill vi att hon förblir. Med dessa omorganiseringar vill vi förutom att vara i framkant med miljöaspekterna också kunna kommunicera om hållbarheten till både våra passagerare och andra intressegrupper, säger Peter Ståhlberg, Verkställande Direktör på Wasaline.

Marknadsföringen som tidigare skötts av Catarina Fant övergår till marknadsföringschef Markku Ikonen, som jobbat på Wasaline sedan augusti 2022.

Han rapporterar till Niina Aitamurto, Head of Sales and Business Development. Niina kommer att leda den nya försäljnings- och marknadsföringsorganisationen, samt det nya Growth teamet som består förutom av försäljning och marknadsföring också av ombord produktutveckling.

Med dessa ändringar svarar Wasaline på den växande efterfrågan på marknaden och håller sig steget före.