Nyheter

Hållbarhet i fokus när Peab Asfalt vässar organisationen

Peab Asfalt anställer Jenny-Ann Östlund som utvecklingschef och förstärker därmed teknikavdelningen. En central del av hennes roll är att driva framåt utvecklingen av nya innovativa och hållbara asfaltsprodukter produkter.

– Jag ser fram emot att tillsammans med min grupp bidra till att Peab utvecklar och tillverkar asfalt av bästa kvalitet med så liten klimatpåverkan som möjligt, säger Jenny-Ann Östlund.

Peab Asfalts nya utvecklingschef har tidigare doktorerat i kemiteknik på Chalmers med fokus på ytkemi och har erfarenhet av teknisk support och forskning både i Sverige och i England.

Under de senaste åren har Jenny-Ann bland annat ansvarat för teknikgrupper och arbetat med produktutveckling. På Peab Asfalt kommer hon att bygga kunskap runt de material som används vid tillverkningen och arbeta med utveckling av asfaltprodukter.

– En del i arbetet är att förstå hur vi kan göra produkter mer hållbara, då det är bättre för klimatet. Vi ska utveckla produkter för framtiden och samtidigt få produktionen att fungera så smidigt som möjligt. Vi vill ta fram produkter som är lätta att tillverka och fyller en funktion som är efterfrågad på marknaden, säger Jenny-Ann Östlund.

Peab Asfalt är stolta över att redan idag tillverka ECO-Asfalt, som minskar klimatavtrycket och sparar naturresurser, utan att påverka slutproduktens egenskaper. Utvecklingen pågår ständigt för att ta fram nya asfaltsprodukter som ytterligare minskar klimatpåverkan.

– Jenny-Ann är en välkommen och efterlängtad del i vårt team. Med hennes kompetens och erfarenhet står vi nu väl rustade för de utmaningar som både dagen och morgondagen bär med sig, säger Ola Mårtensson, chef för Peab Asfalts teknikavdelning.

Foto: Peab Asfalt