Nyheter

Därför är förnybar diesel framtiden för tunga maskiner och fordon

Tunga fordon, maskiner och annan utrustning gjorda för att utföra intensiva arbetsuppgifter under krävande förhållanden, är idag en viktig del av den moderna byggbranschen och byggarbetsplatsen. Maskiner som kranar, grävmaskiner och lastare ligger bakom en stor del av det arbete som görs inom storskalig konstruktion, gruvbrytning och tillverkning. De ger oss de material och produkter som behövs för att bygga den moderna världen och de delar av den som vi ibland kanske tar för givet; stora byggnader, effektiva tunga transporter och mycket mer.

Dessa maskiner drivs dock i regel på fossilbaserad diesel, vilket innebär en negativ effekt på miljön. Att driva dessa fordon ger upphov till utsläpp av växthusgaser.

Varför inte elektrifiera?

Många typer av transporter och andra fordon ställer om till elektrifiering, med motorer som drivs av batterier i stället för av förbränning. Varför inte göra detta för tunga fordon och maskiner? Att använda elektriska batterier för att driva flottor med tunga fordon innebär flera utmaningar. Begränsningar i energitäthet och prestanda på nuvarande batterisortiment innebär att det krävs frekvent uppladdning eller batteribyte, vilket kan leda till extra driftstopp. Dessutom kräver komplex laddningsinfrastruktur, särskilt på avlägsna platser, storskaliga investeringar och lång byggnadstid.

När batteritekniken och laddningsinfrastrukturen förbättras kan elektrifiering komma att bli ett bra alternativ även för tunga fordon. Det finns dock fortfarande hinder för forskningen och utvecklingen att övervinna gällande till batteriets storlek och vikt, höga startkostnader, försämring av batteriets livslängd, minskad effektivitet i krävande miljöer samt behovet av konstant leverans av batterier och el, innan det kan bli ett bra alternativ.

Att ställa om till förnybar energi – med befintliga fordon och maskiner

Förnybar diesel är ett annat mer hållbart alternativ till fossil diesel för tunga maskiner och fordon. Överst på listan över fördelar är att utsläppen av växthusgaser från förnybara bränslen, som Neste MY Förnybar Diesel™ , som tillverkas av 100 procent förnybara råvaror, är avsevärt lägre. När det gäller Nestes förnybara diesel så är det upp till 90 procent* lägre utsläpp under bränslets livscykel, jämfört med fossil diesel.

För att omställningen ska bli framgångsrik och få anhängare så får övergången till förnybart inte innebära lägre kvalitet. Nestes förnybara diesel är helt jämförbar med fossil diesel av premiumkvalitet, och eftersom det är ett ”drop-in”-bränsle kan den användas istället för fossil diesel utan att man behöver göra några ändringar av fordon, motorer eller infrastruktur för bränsledistribution. En kran, lastbil eller bulldozer som körs med fossil diesel en dag kan byta till förnybar diesel nästa, vilket möjliggör en drastisk minskning av utsläppen omedelbart.

Eftersom konsumenter och företag, investerare och lagstiftare, alla är viktiga aktörer för att driva på mot ett mer hållbart samhälle, ger användningen av förnybar diesel alla som använder tunga maskiner och fordon möjligheten att visa att sitt engagagemang, redan idag. Samtidigt som investeringarna i befintliga fordons- och maskinparker kan skyddas och räcka så länge som möjligt.

Omställningen till förnybar diesel sker här och nu

Många företag som tillverkar och använder tunga maskiner har samarbetat med Neste för att minska sitt koldioxidavtryck. Liebherr, ledande tillverkare av byggutrustning, använder Nestes förnybara bränsle vid Kirchdorf-anläggningen i Tyskland, där företaget årligen tillverkar cirka 2 500 maskiner. Ulrich Heusel, produktionschef på Liebherr-Werk Ehingen GmbH, uppgav att en omställning till förnybar diesel skulle ersätta 2,5 miljoner liter fossil diesel per år, och leda till en årlig minskning med cirka 6 500 ton CO2.

Marr, världsledande inom design och leverans av tunga lyftkranar och tjänster relaterade till dessa, använder förnybar diesel (även känd HVO100) från Neste i sin maskinpark i Australien, efter en noggrann undersökning av hur företaget på effektivaste sätt skulle kunna minska användningen av fossila bränslen.

Enligt Simon Marr, vd för Marr, innebär företagets användning av förnybar diesel ett stort steg mot att uppnå deras hållbarhetsmål, samtidigt som maskinparkens hastighet, kraft och tillförlitlighet bibehålls.

Det globala företaget inom gruvindustri och metallframställning, Rio Tinto, använder också Neste MY Förnybar Diesel. I januari 2023 inledde företaget en andra testperiod för att säkerställa kostnadseffektivitet och andra fördelar med förnybar diesel, vid sin koppargruva i Salt Lake City, Utah i USA. Det följer efter ett liknande framgångsrikt test 2022 av Rio Tinto U.S. Borax, där användningen av förnybar diesel konstaterades ge hög prestanda och god tillförlitlighet för Rio Tintos dieseldrivna fordonsflotta.

Sedan april 2023 har tillverkningsföretaget Komatsu, med huvudkontor i Indien, använt förnybar diesel, bland annat Neste MY Förnybar Diesel, som bränsle vid tester av Komatsu-utrustning i sina fabriker i Tyskland. Deras anläggningar i Europa, Storbritannien och i andra länder kommer att följa efter inom kort.

– Varje nytt partnerskap innebär ett stort steg framåt för Neste, våra kunder och branschen, säger Mats Hultman, chef för OEM-partnerskap på Neste. Att minska utsläppen av växthusgaser i tunga maskiner och fordon har varit utmanande, men med våra samarbetspartners visar vi att det är möjligt att göra förändringar som är både omedelbara och effektiva.

Bättre bränsle, friskare planet

Elektricitet kan en dag komma att bli den främsta energikällan för tunga maskiner och fordon. Det är också möjligt att andra alternativ, som e-bränslen, kan dyka upp och bli hållbara alternativ i framtiden. Så som situationen ser ut idag så är dock förnybar diesel det alternativ och det bränsle som skapar stora, skalbara utsläppsminskningar omedelbart, utan att man behöver offra kvalitet, tillförlitlighet eller effektivitet, och som inte kräver att man offrar sina befintliga investeringar och nuvarande infrastruktur för bränsledistribution.

Att skapa medvetenhet kring olika förnybara lösningar som förnybar diesel, fortsätter att vara en av de största utmaningarna för branschen. Dels behöver man skapa intresse och engagemang hos sina kunder, dels behöver man även utbilda lagstiftare. Dessa har en viktig roll att spela i att ge goda förutsättningar för företagen och se till att de lösningar som finns idag används effektivt så de kan ersätta fossila bränslen, för att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna tillsammans.

Under tiden kommer Neste att fortsätta arbeta mot målet att minska sina kunders utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030. Det är ett steg på vägen mot att uppfylla företagets huvudvision: att bygga en friskare planet för våra barn.

*Minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.

Foto: David ROUMANET