Nyheter

Palats löser återbruk med AI – tar in 13 miljoner i ny runda

Chalmers Ventures portföljbolag Palats erbjuder en digital plattform för att inventera och hantera återbruket av inventarier och möbler. Bolagets app har snabbt blivit den främsta lösningen på den svenska marknaden. Palats har redan flera av de största fastighetsbolagen och arkitektfirmorna i Sverige som kunder och hundratusentals artiklar har digitaliserats på plattformen. Plattformen erbjuder användarvänlig design och AI-integration som skapar effektivitet och enkelhet för användarna.

Genom såddrundan på 13 miljoner kronor möjliggörs uppskalning av affären samt målet att nå ut globalt. De första internationella kunderna är nu undertecknade och Palats plattform är snart tillgänglig för engelsktalande organisationer.

– Vi är otroligt glada över att framgångsrikt ha genomfört vår seed-runda och säkrat en finansiering på 13 MSEK med investerare som delar vår vision för bolaget, säger Henrik Olausson, vd, Palats. Denna investering kommer att spela en avgörande roll i att driva våra expansionsplaner framåt och accelerera utvecklingen av vår plattform.

Palats arbetar med att utvidga plattformens användningsområde så att återbrukade artiklar också kan byta ägare.

– En utmaning idag är att många befintliga artiklar som inte kommer kunna återanvändas internt, istället går till spillo. Att digitaliserade artiklar i Palats också kommer att kunna byta ägare mellan organisationer blir ett viktigt steg mot att uppnå vår vision och öka återbruk ytterligare, säger Henrik.

Förutom Chalmers Ventures deltog tidigare investerare Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Ny investerare i rundan är AGV Invest, som är specialiserade på startups inom proptech.

– Vi är glada att se ett portföljbolag växa så snabbt och på kort tid leta sig ut på en global marknad, säger Sara Wallin, vd, Chalmers Ventures. Att också se nya investerare som AGV Invest i rundan är ytterligare ett bevis på att Chalmers är med och startar upp bolag som påverkar världen positivt. Självklart inom hållbarhet men också för goda affärer.

– Vi är mycket nöjda med Palats snabba utveckling, säger Fredrik Örneblad, business coach på Chalmers Ventures. Finansieringen tar Palats ett steg närmare att realisera visionen om en global fastighets- och byggbransch som tar ekonomiskt och socialt ansvar med hjälp av digitalisering och återbruk.