Nyheter

Hållbarhetsrapport för 2022: Vossloh

Idag publiceras Vossloh Nordic Switch Systems AB (Vossloh) hållbarhetsrapport för 2022. Järnvägsföretaget rapporterar om ett år med bland annat den nya hållbara produkten cirkulär spårväxel, ökad närvaro i branschorganisationer, första publicerade miljövarudeklaration för befästningar och dilationer samt högre kravställning på leverantörer.

I hållbarhetsredovisningen summerar Vossloh ett år av insatser med det översiktliga målet att nå nollutsläpp av koldioxid år 2030 för scope 1 och 2 och med en tydlig plan för scope 3.

– Vi jobbar också strategiskt med mångfalds-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor i hela organisationen, vilket betyder att hållbarhetsarbetet är heltäckande och omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv, säger Susanne Klyft, hållbarhetschef på Vossloh Nordic Switch Systems AB. 

Under 2022 tog Vossloh flera viktiga steg mot en mer hållbar organisation.

– Vi har valt att arbeta långsiktigt då vi tror att hållbara affärer är framtiden. Vi är övertygade om att det här är rätt väg att gå, säger Bertrand Gryspeert, VD Vossloh Nordic Switch Systems och fortsätter:

– Vi har integrerat arbetet med hållbarhet fullt ut. Det är inte någon sidoverksamhet hos oss, utan det är likställt allt annat, inklusive ekonomiska resultat. Att vi tar hållbarhet på allvar engagerar vår personal, våra kunder och gör det lättare för oss att rekrytera.

Det som särskilt utmärker Vosslohs hållbarhetsarbete är företagets hållbarhetsaspekter. Aspekternas mål är att tillsammans bidra till ett hållbart mobilt samhälle. Rapporten utgår från hållbarhetsaspekterna och varje del redovisas för sig.

– Vår hållbarhetsredovisning visar hur vi systematiskt arbetar med hållbarhet i varje del av organisationen och hur det därmed blir en naturlig och viktig del i varje medarbetares vardag, säger Susanne Klyft. 

Vosslohs sju hållbarhetsaspekter som ligger till grund för hållbarhetsarbetet:

Ansvarsfullt företagande

Effektivt resursanvändande

Leverantörsutveckling 

Säker och inkluderande arbetsplats 

Produkter och tjänster i världsklass 

Minskad miljöpåverkan 

Ett hållbart mobilt samhälle 

Under året har Vossloh i tätt samarbete med sina leverantörer tagit fram sin första egna EPD (miljövarudeklaration) på befästningssystem och dilatationer, ett viktigt steg mot att bli klimatneutralt till 2030.

– Det är centralt för oss att förstå både vår egen och våra leverantörers klimatpåverkan, därför har vi under 2022 tagit fram en miljövarudeklaration som beskriver en produkts miljöprestanda i ett livscykelperspektiv, säger Susanne Klyft.

I ett samarbete med järnvägsentreprenören STG har Vossloh börjat producera den helt nya produkten cirkulär spårväxel. De cirkulära spårväxlarna håller hög kvalitet och genererar närmare 50 procent mindre CO2 -utsläpp än en ny växel.

2022 var året då VNSS bestämde sig för att engagera sig mer i svensk järnväg. Järnvägsföretaget finns nu representerade i flera medlemsorganisationer som JBS, Swedtrain, Järn­vägsklustret, EPC Alliance, BIM Alliance och Järnvägscollege.

– Vårt engagemang i branschorganisationer betyder att vi finns med i de samtal som formar framtidens svenska järnväg. Genom att medverka till att branschen blir mer attraktiv, blir vi samtidigt en mer attraktiv arbetsgivare, säger Bertrand Gryspeert, VD Vossloh Nordic Switch Systems.