Nyheter

Trioworlds hållbarhetsrapport 2022

Trioworld, den ledande tillverkaren av innovativa och hållbara high-performance plastförpackningslösningar i Europa och Nordamerika med huvudkontor i Sverige, har publicerat sin sjunde årliga hållbarhetsrapport.

Höjdpunkter under året är, bland många, EcoVadis Platinum-betyget, anslutningen till Science Based Targets-initiativet samt den betydande investeringen i att utöka företagets återvinningskapacitet.

– Vi vill vara en hållbar leverantör såväl som ledande inom cirkulära lösningar i vår bransch och vi har tagit stora steg mot dessa mål under det senaste året. Vårt ESG-arbete (Environmental, Social, and Governance) är på rätt väg, vilket uppmärksammas, för andra året i rad, av EcoVadis Platinum-utmärkelsen. Vi har satt upp en ambitiös hållbarhetsstrategi och detta betyg är ett erkännande av det hårda arbete och engagemang från alla på Trioworld som bidrar till att nå våra hållbarhetsmål,  säger Oskar Karlsson, CPO och VP Sustainability på Trioworld Group.

I augusti 2022 tog Trioworld ett viktigt steg genom att skicka åtagandebrevet till Science Based Targets initiative. Att arbeta enligt SBTi för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) är ett naturligt steg i Trioworlds hållbarhetsstrategi för att leda branschens förändring mot cirkularitet i plastförpackningar.

Stora investeringar i återvinningskapacitet

Under 2022 togs beslutet att investera mer än 50 miljoner EUR i att utöka Trioworlds återvinningskapacitet. Investeringarna kommer att göra det möjligt att leverera högkvalitativt, återvunnet material till sträckfilm. Det är nödvändigt för att nå målet om 30 % återvunnet innehåll i produktportföljen till 2025. Satsningen i Sverige samfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet och Europeiska unionen – NextGenerationEU.

Läs hela rapporten på trioworld.com