Nyheter

Intea etablerar grönt finansieringsramverk

Intea Fastigheter har etablerat ett grönt ramverk som möjliggör emission av gröna obligationer och certifikat. Syftet är att skapa möjligheter till grön finansiering av förvärv, befintliga fastigheter, projekt samt investeringar i förnyelsebar energi med höga krav på hållbarhet.

Ramverket för grön finansiering har tagits fram i samarbete med Nordea och följer branschstandard Green Bond Principles (International Capital Market Association) respektive Green Loan Principles (Loan Market Association).

– Etableringen av det gröna ramverket är ett naturligt steg i Inteas bredare hållbarhetsarbete. Intea har sedan tidigare grön säkerställd finansiering avseende en del av vårt fastighetsbestånd. Med det gröna ramverket skapar vi nu goda möjligheter att öka andelen grönt finansierade tillgångar väsentligt, säger Emil Jansbo, CFO vid Intea.

Ramverket har genomgått en oberoende extern utvärdering av CICERO Shades of Green, och tilldelats det övergripande betyget Medium Green.

En rapport avseende gröna tillgångar kommer årligen att publiceras på bolagets webbplats.

Foto: David Nisley