Nyheter

Vasakronan på Renoveringsdagarna: Så blir hållbarhetsarbete lönsamt

Text: Mikael Hedlund

En av begivenheterna när hållbarhetsdagen inleddes på onsdagen var när Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell, redogjorde för hur hållbarhetsarbete blir lönsamt. Intressant, i synnerhet som Vasakronan inte har något hållbarhetsarbete.

Inget hållbarhetsarbete, men väl en ambition att driva verksamheten på ett hållbart sätt. Det är Vasakronans väg mot hållbarhet. Och den är framgångsrik.

– Många företag har hållbarhetsarbeten med egna avdelningar som ansvarar för hållbarhetsfrågorna. Problemet är att det arbetssättet inte förändrar något. Det är stor risk att man fortsätter att göra allt annat arbete som man alltid gjort, ohållbart, inledde Anna Denell.

Vasakronan, vars affärsidé är att hyra ut de över två miljoner kvadratmeter fastighetsyta som företaget förfogar över i Sverige, ägs av det allmänna pensionskapitalet. AP-fonderna ställer krav att avkastningen ska vara en halv procent högre än hos andra, utan att den sker på bekostnad av människor eller miljö. Hur lyckas man då med det, utan att ha något hållbarhetsarbete?

Vasakronan räknande ut vad företagets byggnader borde ha för energiförbrukning.

– Alla våra fastigheter drog mer än de borde men vi satte utmanande mål och det vi jobbat mest med är att minska energianvändningen till hälften av branschsnittet. Vi började arbeta med våra kunder och skrev gröna hyresavtal som idag är obligatoriska. Målet var också att bygga nytt enligt BBR, Boverkets byggregler, men att halvera dem.

När Vasakronan bygger om måste företaget halvera energianvändningen och år 2017 uppnåddes målet.

– Då halverade vi en gång till. Nu har vi gått över till förnyelsebara energikällor och därmed minskat koldioxidpåverkan rejält.

Det är dock inte allt.

– Vi har blivit mer lönsamma genom att vi sparat mycket energi. Genom att investera i olika energieffektiviseringsprojekt har vi sparat cirka 200 miljoner kronor om året. En återbetalning på mindre än två år. Därtill kan Vasakronans gröna satsning ge väsentligt lägre räntekostnader när företaget ska låna.

Genom att undvika att bygga nytt och använda befintliga byggnader mer effektivt och att i stället modernisera, är målet att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till år 2030. Inte omöjligt. Anna Denell tog SE-banken vid Sergels torg som Vasakronan tog över, som exempel.

– Där föreslog två av tre inbjudna arkitekter rivning. Vi valde tvärtom att bygga om huset som idag är det mest energieffektiva i vårt bestånd. Vi använder vattnet under Brunkebergsåsen som rinner under åsen för att både kyla och värma husen. Graniten återbrukades i fasaden och sattes upp på nytt.

https://www.realstad.se/renove…

https://www.grontsamhallsbygga…