Nyheter

Hållbart och kostnadseffektivt förslag för Arenakvarteret 2030

Det måste finnas mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar för Scandinavium och Valhallabadet än att riva stora delar, starta om från noll och bygga allt nytt. Den tanken tog Anders Carlsson, fastighetskonsult och Pontus Orrbacke, arkitekt Krook & Tjäder fasta på. Idén växte och resulterade i ett förslag om att utveckla området inom nuvarande kvartersmark söder om Valhallagatan.

Arbetet initierades av Anders Carlsson i januari 2022. Efter några månaders research med skisser och manus kontaktades Krook & Tjäder.

– Vi var nyfikna på hur man kan ta sig an området på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt där vi transformerar befintliga byggnader istället för nybyggnation, menar Pontus. Vi nappade på idén och från april 2022 har vi gemensamt tagit fram ett förslag och utvecklat detta. En bonus med förslaget är att det även ger en bra grund för att ta hand om både Scandinavium och Valhallabadets legacy och fortsätta historiebeskrivningen i utvecklade arenor väl rustade för framtiden, tillägger Pontus på Krook & Tjäder.

Under arbetets gång har teamet även engagerat andra specialkonsulter, främst inom konstruktion för bedömningar, vägval och översiktliga principskisser. Från start har arbetet baserats på tanken om en transformation av området där vi tar hand om och utvecklar byggnader i kombination med nya byggnadsdelar istället för att riva stora delar och bygga allt nytt.

– Alla parters insatser har varit baserat på ett åtagande Pro Bono, berättar Anders. Vi vill bidra till att utveckla evenemangsstaden Göteborg för såväl boende som besökare. Jag såg möjligheterna och platsens utvecklingspotential och det triggade igång lusten att utforska hur vi kan ta detta vidare på ett så hållbart och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Jag har jobbat med Krook & Tjäder tidigare och vet att de har erfarenhet av stora transformationsprojekt.

Initiativet och arbetsgruppen är helt fri från ekonomiska intressen och alla andra former av särintressen. Det finns inga fastighetsbolag, fastighetsutvecklare eller andra former av investerare bakom kulisserna.

– Utöver intressenter och aktörer som nyttjar arenaanläggningen har vi varit i kontakt med ledande politiker, berättar Pontus. Därifrån har vi genomfört träffar med i stort sett alla politiska partier i Göteborg. Vid varje träff har vi delat med oss av den då gällande presentationen och dess bilagor. Nu ser vi fram mot hur diskussionerna fortsätter, med en förhoppning om ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ.