Nyheter

Würth Svenska AB släpper Hållbarhetsrapport 2022

hålllbarhetsrapporten för 2022 kan man läsa om de hållbarhetsinsatser som Würth gjort under året. Würth har valt ut fyra fokusområden utifrån FN:s globala mål som man väljer att fokusera på. Syftet med fokusområden är att förtydliga vad målen innebär för verksamheten.

De fyra fokusområdena som man valt att fokusera på är Hållbara inköp, Ansvarfull energiförbrukning, Hållbar konsumtion och Glada medarbetare. Cornelia Ljungberg är hållbarhetsansvarig på Würth Svenska AB och berättar;

– Würth har under förra året tagit flera viktiga beslut för att kunna bli klimatneutrala i scope 1 och 2, vilket bland annat innefattar val av förnyelsebara energikällor avseende energiförbrukning och omställning av bilparken.

Ett stort projekt har drivits under 2022 för att säkerställa att vår bilpark löpande byts ut mot mer klimatsmarta alternativ. Cornelia fortsätter;

– Vi har en stor bilpark så här har vi ett stort ansvar. Under 2022 gick antalet el- och plugin hybrider från 20 % till 47 %. Laddinfrastrukturen är fortfarande en utmaning, men målet är att vi ska ha fossilfria bilar 2027.

Mindre luft i varje kartong och pallar i wellpapp

I Örebro ligger lagret som det under 2022 skickades ut över 400 000 kollin från. Med visionen mindre luft i varje kartong har Würth under året gjort ett stort jobb med att minska förbrukningen av wellpapp i de paket som skickas ut till kunderna. Cornelia Ljungberg berättar.

– Det finns ett stort driv på lagret i att driva en hållbar utveckling. Tack vare ett dedikerat arbete har de lyckats minskat förbrukningen av wellpapp med 3730 kg per år, vilket också ger en minskad transportering av volym på 284 kubikmeter.

– En annan förbättring som gjorts är att vi numera använder pallar av wellpapp i leveranser till våra butiker. En del i att optimera hur vi levererar våra produkter.

Ett av FN:s globala mål som Würth fokuserar på är Glada medarbetare. Visionen är att vara en arbetsplats som återspeglar det samhälle vi lever i. Man satsar också mycket på att behålla och utveckla den personal man har, det gör man bland annat genom att starta ett Talangutvecklingsprogram.

– Angående målet med glada medarbetare så är vi väldigt stolta och glada över att vi har startat ett Talangutvecklingsprogram. Satsningen är ett viktigt led i att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare genom att behålla kompetens och utveckla medarbetare.

Cornelia Ljungberg avslutar;

– Jag känner mig stolt över det arbete vi gjort under 2022. Men det finns mycket kvar att förbättra. Vi kommer fortsätta med förbättringar i vardagen, här är lagret ett väldigt gott exempel på hur man ständigt utmanar sitt sätt att arbeta på. Jag ser också verkligen fram emot att vi fortsätta att investera i att installera laddstolpar vid fler av våra butiker, både för kunder och anställda. En viktig del i målet att ha fossilfria bilar 2027.

Läs hela hållbarhetsrapporten:

här >